Kort om løsningen

Den gravide tilbydes at blive fulgt i eget hjem i stedet for hyppige ambulante besøg. PRO-løsningen anvendes til at monitorere den gravides tilstand, mens hun er hjemme samt at planlægge det videre forløb. Spørgeskemasvaret sammenholdes bl.a. med en måling af barnets hjertelydskurve.

De første patienter blev tilmeldt i september 2022, og løsningen anvendes i dag på Aarhus Universitetshospital, Regionshospitalet Gødstrup og på Aalborg Universitetshospital.

Formål

Formålet med PRO-løsningen er at:

 • sikre en systematisk monitorering og vurdering af den gravides helbredstilstand
 • tilbyde hjemmemonitorering og dermed undgå indlæggelse på hospital eller hyppige kontrolbesøg
 • øge den gravides forståelse og opmærksomhed på eget helbred

Baggrund

På fødeafdelingerne Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Gødstrup bliver gravide med svangerskabsforgiftning tilbudt hjemmemonitorering. 

Hjemmemonitorering af gravide med svangerskabsforgiftning har været et tilbud på AUH siden 2010 og på Hospitalsenheden Vest (nu Gødstrup) siden 2018.

Siden 2022 er indrapportering af symptomer sket via et spørgeskema i AmbuFlex. PRO-løsningen medvirker derfor til, at gravide kan blive fulgt i hjemmet i stedet for hyppige ambulante kontroller eller indlæggelse i afdelingerne.

Patientgruppe

Patientgruppen er gravide, der i løbet af deres graviditet udvikler svangerskabsforgiftning.

Inden den gravide tilbydes hjemmemonitorering, skal hun igennem en grundig oplæring, som sikrer, at hun har kendskab til spørgeskemaet og kan håndtere måleudstyr som blodtryksmåler og hjertelydskurve.

Spørgeskema

Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om hovedpine, flimren for øjnene, mavesmerter, utilpashed, åndenød og fosterbevægelser. Derudover indtaster den gravide en række målinger – blodtryk, puls og proteinmåling i urinen.

Spørgeskemaet indeholder de spørgsmål, som har været anvendt i en anden telemedicinsk løsning de sidste mange år.

Spørgeskemaets emner dækker:

 • Forskellige målinger (blodtryk, puls, urinmåling osv.)
 • Hovedpine
 • Flimren for øjnene
 • Mavesmerter
 • Utilpashed
 • Fosterbevægelse

Farvekoder

Alle besvarelser ses af en jordemoder, som forholder sig til besvarelsen samt eventuelle øvrige målinger.

 • En grøn besvarelse viser, at den gravide ikke har angivet symptomer, der kræver opmærksomhed. Den gravide får SMS med besked om, at målingerne er set og godkendt.
 • En gul besvarelse viser, at den gravide har indrapporteret symptomer, hvor der kan være behov for klinisk opmærksomhed. En kliniker vurderer besvarelsen og kontakter eventuelt den gravide med henblik på en plan for det videre forløb.
 • En rød besvarelse viser, at den gravide har angivet symptomer, der kræver klinisk opmærksomhed.

Har den gravide angivet et svar, der er farvekodet rød, bliver hun bedt om at kontakte sin afdeling. Kvinden kan ikke se farvekoden, men får til sidst i spørgeskemaet besked om at kontakte afdelingen snarest.

Patientforløbet i PRO-løsningen

I PRO-løsningen besvarer de gravide et sygdomsspecifikt spørgeskema hjemmefra de dage, der er aftalt med klinikken. Hyppigheden kan variere og aftales med klinikken ved oplæring. Teknisk er det muligt at indsende én besvarelse om dagen.

En jordemoder ser besvarelsen på de dage, hvor det er aftalt, at den gravide laver en besvarelse. Jordemoderen vurderer besvarelsen og sammenholder den med eventuelle øvrige målinger.

Ved behov kontaktes den gravide med henblik på at planlægge det videre forløb. Hvis alt er fint, får den gravide en SMS med besked om, at besvarelsen er set og godkendt.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent 

Anne Treschow Phillipsen

Tlf. 3034 0874

annphi@rm.dk