Kort om løsningen

En gravid med for tidlig vandafgang bliver tilbudt at blive fulgt i eget hjem i stedet for hyppige ambulante besøg eller indlæggelse.

PRO-løsningen anvendes til at monitorere den gravides tilstand, mens hun er hjemme samt planlægning af det videre forløb. Spørgeskemasvaret sammenholdes bl.a. med en måling af barnets hjertelydskurve.

De første patienter blev tilmeldt i september 2022, og PRO-løsningen anvendes i dag på Aarhus Universitetshospital, Regionshospitalet Gødstrup og på Aalborg Universitetshospital.

Formål

Formålet med PRO-løsningen er at:

 • sikre en systematisk monitorering og vurdering af den gravides helbredstilstand
 • tilbyde hjemmemonitorering og dermed undgå indlæggelse på hospital eller hyppige kontrolbesøg
 • øge den gravides forståelse og opmærksomhed på eget helbred

Baggrund

På fødeafdelingerne Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Gødstrup bliver gravide med tidlig vandafgang tilbudt hjemmemonitorering via en telemedicinsk løsning. 

Hjemmemonitorering af gravide med for tidlig vandafgang har været et tilbud på AUH siden 2010 og på Hospitalsenheden Vest (nu Gødstrup) siden 2018.

Siden 2022 har de gravide indrapporteret symptomer via et spørgeskema i AmbuFlex.

PRO-løsningen medvirker derfor til, at de gravide kan følges i hjemmet i stedet for hyppige ambulante kontroller eller indlæggelse i afdelingerne.

Patientgruppe

Patientgruppen er kvinder, der i løbet af deres graviditet får for tidlig vandafgang.

Inden den gravide tilbydes hjemmemonitorering, skal hun igennem en grundig oplæring. Oplæringen sikrer, at den gravide har kendskab til spørgeskemaet og kan håndtere måleudstyr som bl.a. blodtryksmåler og hjertelydskurve.

Spørgeskema

Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om plukveer, ømhed i mave eller livmoder, tyngdefornemmelse, fosterbevægelse og diverse målinger.

Spørgeskemaet indeholder de spørgsmål, som har været anvendt i en anden telemedicinsk løsning de sidste mange år.

Spørgeskemaets emner dækker:

 • Forskellige målinger (blodtryk, puls, CRP osv.)
 • Øm mave eller livmoder
 • Tyngdefornemmelse
 • Plukveer
 • Fosterbevægelse

Farvekoder

Alle besvarelser ses af en jordemoder, som forholder sig til besvarelsen samt eventuelle øvrige målinger.

 • En grøn besvarelse viser, at den gravide ikke har angivet symptomer,  der skal reageres på. Klinikerne sender en SMS til kvinden om, at målinger er set og godkendt.
 • En gul besvarelse viser, at den gravide har angivet symptomer med behov for klinisk opmærksomhed og eventuel kontakt. En kliniker vurderer besvarelsen og kontakter evt. kvinden med henblik på en plan for det videre forløb.
 • En rød besvarelse viser, at kvinden har symptomer, som kræver opmærksomhed. Kvinden kontaktes.

Har den gravide angivet et svar, der er farvekodet rød, bliver hun bedt om at kontakte sin afdeling. Kvinden kan ikke se farvekoden, men får til sidst i spørgeskemaet besked om at kontakte afdelingen snarest.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent 

Anne Treschow Phillipsen

Tlf. 3034 0874

annphi@rm.dk