Kort om løsningen

Løsningen er opstartet i maj 2014 og er overgået til drift i august 2016. Løsningen udspringer af forskningsprojektet TeRA. Læs mere om forskningsprojektet.

I dag anvendes løsningen på:

 • Reumatologisk Ambulatorium, Aarhus Universitetshospital
 • Gigt og Bindevævssygdomsklinikken, Regionshospitalet Gødstrup

Formål

Formålet med at følge patienter med leddegigt med patientrapporterede oplysninger er, at:

 • øge behandlingskvaliteten
 • øge patientinddragelse
 • optimere ressourceudnyttelsen
 • opnå et bedre overblik over sygdomsaktiviteten samt hvordan, patienterne klarer hverdagen med leddegigt.

I løsningen er det også muligt at indsamle data, som kan anvendes til forskning og kvalitetsudvikling.

Baggrund

Leddegigt rammer ikke en større procentdel af befolkningen end tidligere men bliver mere udbredt, da vi lever længere.

I dag går ca. 40.000 patienter med kronisk leddegigt til kontrol på deres reumatologiske afdeling to til tre gange årligt. På afdelingen vurderer lægen sygdomsaktiviteten, effekten af den medicinske behandling samt patientens almentilstand.

Forskningsprojekt undersøger, om patienten kan følges uden fast fremmøde

Reumatologisk Ambulatorium, Aarhus Universitetshospital og Reumatologisk Ambulatorium, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg gennemførte fra maj 2014 til juli 2016 forskningsprojektet TeRA, et randomiseret kontrolleret studie.

I projektet afprøvede de to afdelinger et telemedicinsk tilbud til 294 patienter med kronisk leddegigt. Formålet var at undersøge, om man sikkert kunne omlægge kontrollen af patienter med leddegigt til et regime uden fremmøde.

Spørgeskema i hjemmet opfulgt af telefonkonsultation

Patienterne fik tilbudt et spørgeskema med faste intervaller (hver 3. til 6. måned), som alternativ til kontrol ved fremmøde. Patienten udfyldte skemaet i hjemmet og blev efter ca. 14 dage ringet op af enten sygeplejerske eller en læge til en telefonkonsultation. Patienterne behøvede ikke komme til hospitalet, med mindre der skete en forværring af deres sygdom.

Tilfredshed blandt patienterne

Opsamlingen fra projektet viser, at denne form for opfølgning er en lige så god måde at håndtere kronisk leddegigt på som faste kontroller på hospitalet. Patienterne er tilfredse med tilbuddet, bl.a. fordi de sparer transporttid men særligt fordi det, at kunne klare kontrollen hjemme, fjerner fokus fra det at have en kronisk sygdom.

Patientgruppe

Inklusionskriterier

 • Patienter med leddegigt, der har en stabil og aktiv sygdom og et forløb på et reumatologisk ambulatorium.
 • Patienter, der har haft diagnosen i minimum 2 år
 • Patienter der er i stand til at besvare et spørgeskema på dansk - enten på papir eller via en hjemmeside.

Spørgeskema

Spørgeskemaet er udviklet gennem forskningsprojektet TeRA og gik fra forskning til drift i august 2016. 

Spørgeskemaet består af spørgsmål fra Health Assessment Questionnaire (HAQ) samt spørgsmål fra FLARE instrumentet. Der er suppleret med ad hoc spørgsmål om medicincompliance, bivirkninger, arbejdssituation og kontaktbehov.

Farvekoder

Farvekoderne anvendes til at vurdere, om patienten skal kontaktes.

 • En grøn besvarelse viser, at patienten ikke har behov for kontakt på nuværende tidspunkt.
 • En gul besvarelse viser, at patienten kan have behov for kontakt. Patienten ringes op.
 • En rød besvarelse viser, at patienten har behov for kontakt. Patienten bookes til ambulant konsultation.
 • En grå besvarelse viser, at patienten ikke har besvaret skemaet. Patienten kontaktes telefonisk.

Patientforløbet i PRO-løsningen

Inden patienten besvarer spørgeskemaet første gang

 • Ved konsultation i klinikken informerer sygeplejerske eller læge patienten om muligheden for PRO-forløbet.

Patienten besvarer spørgeskemaet

 • Patienten får ud fra et fastlagt interval et spørgeskema tilsendt. Intervallet bliver tilpasset den enkelte patients kontaktbehov.
 • Patienten får i tilknytning til spørgeskemaet taget en blodprøve for at måle infektionstallet.

Efter patienten har besvaret spørgeskemaet

 • En sygeplejerske ser og håndterer besvarelsen indenfor 14 dage samtidig med, at blodprøveresultater kontrolleres.

På afdelingerne har man valgt udelukkende at erstatte sygeplejekonsultationerne med PRO-løsningen. Der skal årligt foretages en klinisk vurdering af patienternes led, hvilket skal udføres af en læge ved at palpere og observere fx fingerled. Dette betyder, at patienterne skal ses én gang årligt.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Nanna Toxvig Sørensen

Tlf. 2360 4380

nannso@rm.dk