Kort om løsningen

I samarbejde med Afdeling for Depression og Angst på AUH udvikler vi en PRO-løsning til registrering af depressionssymptomer.

Patienterne udfylder hjemmefra et valideret spørgeskema om intensiteten af deres depressionssymptomer inden samtalen med deres behandler.

De patientrapporterede oplysninger skal på systematisk vis understøtte og problemfokusere samtalen med patienten.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Nanna Toxvig Sørensen

Tlf. 2360 4380

nannso@rm.dk