Kort om løsningen

Formålet med PRO-løsningen er at vurdere patientens fysiske og psykiske helbred efter udskrivelse. 

Derudover skal løsningen bidrage til at afdække behov for ekstra opfølgning, undersøgelser og/eller viderehenvisning til andre sundhedsprofessionelle, når patienten kommer til 3 måneders kontrolbesøg på hospitalet.

I Danmark rammes mere end 4.000 patienter årligt af blodprop i lungerne, og risikoen tiltager med alderen. Derfor forventer man et stigende antal af patienter, der skal udredes og behandles i sundhedsvæsenet.

 

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Mette Roost 

Tlf. 4031 3116

meepet@rm.dk