Kort om løsningen

Vi oplever efterspørgsel fra flere specialer på en PRO-løsning, der kan anvendes i overgangen fra børne- til voksenregi. Derfor er vi nu gået i gang med et kvalitetsprojekt, der skal afdække muligheden for at anvende et generisk spørgeskema til transitionsforløb på tværs af specialer/diagnoser.

Projektet skal afdække, om det er muligt at udvikle et "kerneskema", der er relevant i alle sygdomsgrupper. Spørgeskemaet skal indeholde emner, der er relevante på tværs af diagnoser, og som handler om paratheden til at overgå fra børne- til voksenregi.

Derudover skal der udvikles diagnosespecifikke spørgsmål, som kan tilføjes i det enkelte speciale. Spørgeskemaet skal anvendes som dialogstøtte, når de unge kommer til konsultation.

Vi tager udgangspunkt i et parathedsskema 'Am I on track', som de i dag anvender på Børne Center for Lunge og Allergisygdomme, AUH. Spørgeskemaet er oversat efter gældende retningslinjer.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent 

Anne Treschow Phillipsen

Tlf. 3034 0874

annphi@rm.dk