Kort om løsningen

I samarbejde med Hudklinikken, Aarhus Universitetshospital udvikler vi en ny PRO-løsning til patienter med psoriasis, der er i biologisk behandling.

Patienternes svar skal bruges til at vurdere, om den biologiske behandling har den ønskede effekt, og om patienten har bivirkninger.

Har behandlingen ikke den ønskede effekt, skal svarene bruges til at vurdere, om patienten skal:

  • komme ind på klinikken
  • ringes op
  • konsulteres af en sygeplejerske eller en læge

Hudklinikken i Aarhus modtager patienter fra hele Jylland, og PRO-løsningen har derfor potentiale til at spare patienterne flere timer på transport til og fra klinikken.

Derudover forventer klinikken også, at løsningen kan forebygge medicinspild.

Tidligere fik patienterne udleveret medicin til 1 år ad gangen, fremover får patienterne udleveret medicin hver 4. måned efter en spørgeskemabesvarelse.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Mette Roost 

Tlf. 4031 3116

meepet@rm.dk