Målgruppen for PRO-løsningen er samtlige patienter, der har været indlagt på Vestdansk Center for Rygmarvsskade i Viborg.

Patienterne tilbydes årlig opfølgning de første 3 år efter udskrivelse og herefter hver 2. år (livslangt).

Patienterne udfylder spørgeskemaet inden deres opfølgning, og formålet er:

  • at afgøre hvilke patienter, der skal have ambulant opfølgning, og om opfølgningen skal være i form af telefonsamtale eller fysisk fremmøde.
  • at beslutte hvilken kliniker patienten skal tale med fx sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut eller læge.
  • at understøtte samtalen så der fokuseres på det, der fylder mest for patienten.

Med PRO-løsningen kan patienterne undgå unødvendige konsultationer og spare tid på transport, hvis det ikke er nødvendigt at møde op.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Sidse Østergaard Olesen

Tlf. 2478 1777

sidsjo@rm.dk