Kort om løsningen

PRO-data giver indsigt i patientens tilstand, og med patientens spørgeskemasvar kan afdelingen vurdere patientens behov for kontakt. Dette kan være med til at reducere antallet af unødvendige konsultationer og udeblivelser.

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med patientrapporterede oplysninger er, at:

 • optimere patientforløbet
 • skabe medindflydelse for patienten
 • reducere antallet af udeblivelser
 • undgå unødvendige konsultationer
 • øge patienternes opmærksomhed på eget helbred

Baggrund

Forekomsten af astma er stærkt stigende, og sygdommen er økonomisk belastende for samfundet og sundhedsvæsenet.

Undersøgelser viser, at mange underbehandlede astmapatienter finder sig i symptomer og lader sig begrænse i deres hverdag, da de enten glemmer eller undlader at tage deres medicin. Underbehandling af sygdommen kan kræve ekstra lægehjælp, behandlinger på sygehuset og indlæggelser.

Med PRO-løsningen får sundhedsprofessionelle indsigt i patientens tilstand, og en evt. forværring kan fanges i opløbet. 

Patientgruppe

Patienterne visiteres til spørgeskema hver 3. måned, når de har fået stillet astmadiagnosen og er opstartet behandling. Der skal foreligge en selvbehandlingsplan. 

Det beror på en individuel klinisk vurdering, hvorvidt patienten er egnet til AmbuFlex-forløb.

Spørgeskema

Der er udviklet et spørgeskema, som indeholder spørgsmål om symptomer, hvor spørgeskemaet Asthma controlled questionnaire (ACQ-score) anvendes. Peakflowmålinger indgår som en del af ACQ-score.

Forud for spørgeskemabesvarelsen måler patienten peakflow i 14 dage og indtaster data på en hjemmeside. Spørgeskemabesvarelserne og peakflowmålinger bliver vist til klinikerne i et grafisk overblik.

Farvekoder

Farvekoderne anvendes til at vurdere, om patienten skal kontaktes.

 • En grøn besvarelse viser, at patienten ikke har behov for kontakt på nuværende tidspunkt.
 • En gul besvarelsen viser, at patienten kan have behov for kontakt. En kliniker afgør, om patienten skal kontaktes.
 • En rød besvarelse viser, at patienten skal kontaktes.

Patientforløbet i PRO-løsningen

Flowchart der viser patientens vej gennem PRO-løsningen

Inden patienten besvarer spørgeskemaet første gang

 • Sygeplejersken eller lægen vurderer, hvorvidt patienten er egnet til AmbuFlex.
 • Patienterne visiteres til spørgeskema hver 3. måned, når de har fået stillet astmadiagnosen og er opstartet behandling. Der skal foreligge en selvbehandlingsplan.
 • Sygeplejersken informerer patienten om forløbet

Patienten besvarer spørgeskemaet

 • Patienten indtaster data i forbindelse med peakflowmonitorering og besvarer spørgeskema på en hjemmeside.

Når patienten har besvaret spørgeskemaet

 • De indkomne spørgeskemabesvarelser håndteres af sygeplejersken indenfor en uge.
 • Farvekoderne anvendes til at vurdere, om patienten skal kontaktes.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Laila Bech Olesen

Tlf. 4042 9098

laiole@rm.dk