Kort om løsningen

Løsningen er udviklet i samarbejde med Neurologisk Klinik, Aarhus Universitetshospital i 2014 og anvendes i dag også på:

 • Neurologisk Klinik, Regionshospitalet Gødstrup

Formål

Formålet med spørgeskemaet er at indhente epilepsirelaterede helbredsoplysninger (PRO-data) rapporteret af en pårørende eller kontaktperson.

På Epilepsiklinikken bruger man oplysningerne til at identificere, om patienten har et klinisk behov for kontakt klinikken. Har patienten behov for kontakt, anvender man spørgeskemaet som udgangspunkt for samtalen.

Formålet med at følge denne patientgruppe med patientrapporterede oplysninger er, at:

 • skabe fleksible ambulante forløb
 • fokusere konsultationen på patientens behov
 • udnytte ressourcerne bedst muligt, og hvor behovet er størst

Baggrund

Nogle patienter med epilepsi er kognitivt påvirket og kan ikke selv besvare et spørgeskema. Derfor besluttede man i 2013 at udvikle en proxy version af det spørgeskema, som allerede var udviklet til ambulante patienter med epilepsi. Patientens pårørende eller kontaktperson besvarer spørgeskemaet.

Patientgruppe

Ambulante epilepsipatienter over 15 år, der ikke selv kan besvare et spørgeskema pga. nedsat kognitiv funktion.

Spørgeskema

Spørgeskemaet er udviklet i samarbejde med kliniske eksperter og pårørende og institutioner.  

Alle svarkategorier i spørgsmålene får tildelt en farvekode. Farvekoderne anvendes til at vurdere patientens behov for kontakt.

Farvekoder

 • Ved en rød besvarelse, ringer klinikeren til patienten/pårørende eller kontaktperson og/eller sender en ambulant tid.
 • Ved en gul besvarelse, vurderer klinikeren, om patienten/pårørende eller kontaktperson skal ringes op.
 • Ved en grå besvarelse, tager klinikeren stilling til yderligere tiltag baseret på intern, lokal procedure.

Patientforløbet i PRO-løsningen

Flowchart der beskriver patientens vej gennem PRO-løsningen

Inden patienten besvarer spørgeskemaet første gang

 • Patienten/pårørende eller kontaktpersonen modtager information om formålet med at udfylde spørgeskemaet
 • En kliniker opretter patienten i AmbuFlex-systemet.

Patienten besvarer spørgeskemaet

 • Patienterne får med digital post et brev med link til spørgeskemaet.
 • Patienter, der er frameldt digital post, får et brev med posten inkl. papirskema og frankeret svarkuvert.
 • Ved manglende besvarelse, sendes der op til 3 rykkere.

Efter patienten har besvaret spørgeskemaet

 • Sygeplejerskerne håndterer gule, røde og grå besvarelser indenfor 14 dage.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Mette Roost 

Tlf. 4031 3116

meepet@rm.dk