Kort om løsningen

Løsingen anvendes i dag på Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Viborg.

Formål

Formålet med denne PRO-løsning er:

 • Vurdering af behov for konsultation inden evt. medicinudlevering
 • Målrette samtalen mod patientens behov
 • Monitorere patientens symptomer over tid
 • Øge patientens egenomsorg
 • Effektiv ressourceudnyttelse

Baggrund

Patienter med migræne, som er i CGRP-antistof behandling, skal løbende have vurderet, om der er indikation for at fortsætte den medicinske behandling.

Tidligere mødte patienterne op til konsultation hver 6. måned, men mange patienter trives på medicinen og har derfor ikke et behov for konsultationerne. Med PRO-løsningen får klinikerne hjælp til at vurdere, om patienten er velbehandlet på hovedpinemedicinen og dermed kan afhente sin medicin uden forudgående konsultation.

Patientgruppe

Alle patienter, der modtager CGRP-antistof behandling, vil som udgangspunkt blive tilmeldt Ambuflex ved 18 måneders kontrol.

Spørgeskema

Emnerne i spørgeskemaet er valgt i tæt samarbejde med kliniske specialister. Derudover er patienter inddraget for at sikre, at emnerne også tilgodeser deres behov.

Emnerne dækker:

 • Hovedpinefrekvens
 • Livet med hovedpine
 • Symptomer
 • Medicin
 • Kontaktbehov

Spørgeskemaet indeholder spørgsmål fra 2 skalaer:

 • HURT skalaen
  Hele HURT skalaen er inddraget i spørgeskemaet.
 • WHO-5
  Hele WHO-5 instrumentet er inddraget i spørgeskemaet.

Derudover er der udviklet ad-hoc spørgsmål til de emner, hvor der ikke fandtes relevante validerede instrumenter.

Farvekoder

 • En grøn besvarelse viser, at patienten ikke har behov for klinisk opmærksomhed på nuværende tidspunkt. Patienten kan få tilsendt tidspunkt for medicinafhentning uden yderligere kontakt til klinikken.
 • En gul besvarelse viser, at patienten har behov for klinisk opmærksomhed og eventuel kontakt. En kliniker skal træffe beslutning om dette.
 • En rød besvarelse viser, at patienten skal kontaktes af en kliniker.

Patientforløbet i PRO-løsningen

Flowchart der viser patientens vej gennem PRO-løsningen

Inden patienten besvarer spørgeskemaet første gang

 • Patienten informeres om PRO-løsningen ved 18 måneders kontrol, hvorefter sygeplejersken tilmelder patienten.

Patienten besvarer spørgeskemaet

 • Sygeplejersken fastsætter dato for næste skemaudsendelse på baggrund af tidspunktet for patientens medicinudlevering. Patienten svarer på spørgeskemaet 1 måned før næste medicinudlevering.

Efter patienten har besvaret spørgeskemaet

 • Patienter med grønne besvarelser skal have tilsendt besked om medicinudlevering og fastsat dato for næste skemaudsendelse
 • Ved en gul besvarelse, afgør en klinisk vurdering, om patienten har behov for en konsultation inden evt. medicinudlevering.
 • Patienter med røde besvarelser kontaktes
 • Har patienten ikke besvaret spørgeskemaet, forsøger klinikerne at træffe patienten over telefonen.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Sanne Degn Gjørup

Tlf. 2479 6585

samort@rm.dk