Kort om løsningen

De første patienter blev tilmeldt løsningen i 2013, og i dag anvendes løsningen på Neurologisk ambulatorium, AUH og på Søvnklinikken, Neurologisk Ambulatorium, Viborg.

Her bruger man patientens spørgeskemasvar til at vurdere, om patienterne har brug for kontakt. Hvis der er behov for at kontakte patienten, bruger personalet besvarelsen som et redskab til at fokusere samtalen på patientens behov.

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med patientrapporterede oplysninger er, at:

 • vurdere patientens behov for kontakt
 • skabe behovsstyrede ambulante forløb
 • lade patienten definere sit eget behov for konsultation
 • fokusere samtalen på patientens behov
 • opnå et bedre overblik over sygdomsforløbene

Baggrund

Narkolepsi er en neurologisk sygdom, som bl.a. viser sig ved uimodståelige søvnanfald.

Udviklingen af denne PRO-løsning blev opstartet i 2012. På daværende tidspunkt blev patienterne fulgt med konsultationer 1-3 gange årligt, og mange patienter rejste langt for at komme til ambulatoriet. Flere af konsultationerne blev derfor afholdt over telefonen, og man ønskede at forbedre kvaliteten af samtalerne. Derudover ville man gerne undgå unødvendige konsultationer og dermed spare transporttid for patienter.

Med PRO-løsningen ville det være muligt at undgå unødvendige besøg på ambulatoriet, og man ville få et redskab til at fokusere en evt. telefonkonsultation på patientens behov.

Patientgruppe

Patienter med narkolepsi og/eller hypersomni, der er over 18 år og vurderes stabile nok til, at de har vilje og evne til at besvare spørgeskemaet.

Spørgeskema

Spørgeskemaet indeholder ad-hoc spørgsmål samt følgende validerede skalaer:

 • Epworth Sleepiness Scale (ESS), vurdering af dagstræthed.
 • WHO-5, trivselsindeks
 • To spørgsmål fra SF-36
 • Udvalgte spørgsmål fra SCL-92.

Farvekoder

 • Ved en rød besvarelse skal patienten ringes op.
 • Ved en gul besvarelse afgør en klinisk vurdering, hvorvidt der skal ringes til patienten. 
 • Ved en grøn besvarelse får patienten automatisk tilsendt et nyt skema efter valgt interval.

Patientforløbet i PRO-løsningen

Flowchart der beskriver patientens vej gennem PRO-løsningen

Inden patienten besvarer spørgeskemaet første gang

 • Lægerne i afdelingen vurderer, om patienten er egnet til at indgå i PRO-forløbet.
 • Lægerne opretter patienten i AmbuFlex-systemet i forbindelse med en fysisk kontrol.
 • Patienterne modtager spørgeskema med forskellige intervaller afhængigt af behov..

Patienten besvarer spørgeskemaet

 • Patienten modtager brev med digital eller brevpost.
 • Herefter besvarer de spørgeskemaet på en hjemmeside eller på et fremsendt papirskema.

Efter patienten har besvaret spørgeskemaet

 • Sygeplejersken håndterer besvarelserne indenfor 14 dage.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Helle Dahl Harbo

Tlf 4031 3808

hellhb@rm.dk