Kort om løsningen

PRO-løsningen blev udviklet på Aarhus Universitetshospital, og de første patienter blev tilmeldt i 2016.

I dag anvender man udelukkende løsningen på Neurologisk Afdeling i Viborg til opfølgning af patienter, hvor man ikke har andre behandlingstilbud.

Patientens spørgeskemasvar giver personalet indsigt i patienternes tilstand, så de bl.a. kan vurdere, om patienterne har behov for en konsultation i klinikken.

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med patientrapporterede oplysninger er, at:

 • vurdere patientens behov for konsultation i klinikken
 • skabe bedre overblik over patientens helbredsstatus over tid
 • øge patienternes opmærksomhed på eget helbred
 • tage udgangspunkt i patientens rapporterede problemstillinger ved konsultation

Baggrund

Tidligere blev denne patientgruppe kun set, når de selv kontaktede klinikken.

PRO-løsningen blev udviklet for at imødekomme ønsket om en mere regelmæssig kontakt med klinikken hos patienter med multipel sklerose, der ikke er i medicinsk behandling. PRO-løsningen fungerer som en årlig status på patientens helbred, så personalet nemmere kan vurdere, om der er behov for en konsultation.

Patientgruppe

Patienter med multipel sklerose, som ikke er medicinsk behandling.

Spørgeskema

Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om:

 • Symptomer
 • Attakker
 • Daglig funktionsevne
 • Gangfunktion
 • Generelt helbred
 • Svingninger i tilstand.

Følgende validerede instrumenter er anvendt i spørgeskemaet:

 • WHO5 anvendes til trivselsvurdering,
 • SF-36 items til vurdering af generelt helbred
 • HAQ-8 anvendes til vurdering af dagligt funktionsniveau

Farvekoder

 • Ved en grøn besvarelse modtager patienten et nyt skema efter valgt interval.
 • Ved en gul besvarelse vurderer sygeplejersken, om der er behov for kontakt til patienten.
 • Ved en rød besvarelse gennemføres der en telefonkonsultation med patienten.

Patientforløbet i PRO-løsningen

Flowchart der beskriver patientens vej gennem systemet

Første gang patienten besvarer spørgeskemaet

 • Sygeplejersken eller lægen vurderer, om patienten er egnet til PRO-løsningen.
 • Efterfølgende opretter en sygeplejerske eller sekretær patienten i AmbuFlex-systemet til at få tilsendt et spørgeskema hver 12. måned.

Patienten besvarer spørgeskemaet

 • Patienterne får et link til spørgeskemaet med digital post. 
 • Besvarer patienten ikke skemaet, modtager de op til 3 rykkere.

Efter patienten har besvaret spørgeskemaet

 • Sygeplejersken vurderer og håndterer besvarelsen indenfor 28 dage.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Sanne Degn Gjørup

Tlf. 2479 6585

samort@rm.dk