Kort om løsningen

PRO-løsningen er udviklet på Klinik for Synke- og Spisebesvær, Regionshospitalet Hammel Neurocenter i 2021. I dag bruges løsningen også på Regionshospitalet Gødstrup.

Med PRO-løsningen anvender man patienternes besvarelser ved planlagte konsultationer og sikrer, at samtalen tager udgangspunkt i patientens problemstillinger.

Formål

Formålet med at anvende patientrapporterede oplysninger er at understøtte dialogen mellem kliniker og patient.

Baggrund

Synke- og spisebesvær påvirker patienters livskvalitet negativt. Patienter har bl.a. tendens til at isolere sig og undgå sociale sammenkomster.

I Klinik for Synke- og Spisebesvær på Hammel Neurocenter ses årligt ca. 250 patienter til udredning for synke- og spisebesvær. Det forventes at ca. 75% vil kunne indgå i en PRO-løsningen.

Klinikken ønsker med denne løsning en mere systematisk tilgang til at afdække og dokumentere patienternes oplevelse af synke-spisebesvær. Yderligere vil løsningen bidrage til en kvalificering af patientforløbet, så patienten tilbydes den rette undersøgelse og opfølgning.

Patientgruppe

Synke- og spisebesvær (dysfagi) er en hyppig komplikation efter neurologiske lidelser, men kan også forekomme ved andre sygdomme.

Synke- spisebesvær er associeret med høj morbiditet, under- og fejlernæring samt øget risiko for lungebetændelse og dødelighed.

Spørgeskema

Spørgeskemaet, der anvendes i denne løsningen, er den danske validerede udgave af "The Dysphagia Handicap Index" (DHI-DK).

Spørgeskemaet indeholder 25 spørgsmål om synkebesværets påvirkning af fysiske, funktionelle og emotionelle aspekter af patientens liv.

Der indgår desuden en 7-punkts skala, hvor patienten angiver graden af problemer med at spise og drikke.

Patientforløbet i PRO-løsningen

Flowchart der viser patientens vej gennem PRO-løsningen

Visitator i klinikken vurderer, om patienten er egnet til PRO-løsningen.

Sekretær opretter patienten i systemet, og patientens besvarelse anvendes som en del af den planlagte konsultation.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Sanne Degn Gjørup

Tlf. 2479 6585

samort@rm.dk