Kort om løsningen

PRO-løsningen er udviklet på Nyremedicinsk Dagafsnit, Hospitalsenheden Vest, Holstebro i 2020. 

I dag bruges løsningen følgende steder:

 • Nyresygdomme, AUH
 • Klinik for Diabetes, Knogle- og Hormonsygdomme, Silkeborg
 • Nyremedicinsk Klinik, Silkeborg
 • Nyremedicinsk Dagafsnit, Gødstrup
 • Diabetes og Hormonambulatoriet, Gødstrup
 • Medicinsk Klinik 1, Horsens

Her bliver svarene brugt som udgangspunkt for konsultationen, der enten foregår på afdelingen eller som telefonkonsultation.

Formål

Formålet med at anvende PRO-data i den ambulante opfølgning til denne patientgruppe er, at:

 • monitorere patientens blodtryk hjemmefra 
 • indhente blodtryksregistreringer
 • mindske risiko for fejlindtastninger ved manuel procedure
 • skabe et bedre overblik over patientens blodtryk - også over længere tid
 • fremme patientcentreret kommunikation ved at italesætte problemer, som patienten har indrapporteret.

Baggrund

Cirka 20-25 % af den voksne befolkning i Danmark har forhøjet blodtryk, i de fleste tilfælde i lettere grad. Man har som regel ikke symptomer på det forhøjede blodtryk, men man kan opleve hovedpine, træthed, svimmelhed samt åndenød og hjertekramper ved anstrengelse. 

Forøget blodtryk giver øget risiko for åreforkalkning i kroppens pulsårer, blodprop i hjernen/hjerneblødning, blodprop i hjertet, hjertesvigt, kredsløbsproblemer i benene samt påvirkning af nyrerne. Når det høje blodtryk sænkes, mindskes denne risiko betydeligt. Det er vigtigt at få behandlet et forhøjet blodtryk for at undgå følgesygdomme.

Patienterne ses til ambulant kontrol ca. hver 3.– 4. måned

Patientgruppe

Inklusionskriterier

Voksne patienter som har behov for opfølgning med hjemmeblodtryksmålinger.

Eksklusionskriterier

Patienter der ikke kan tale eller læse dansk.

Registreringsskema

Registreringsskemaet er udviklet i samarbejde med kliniske eksperter. Det indeholder spørgsmål om måling af blodtryk, puls, vægt og et kommentarfelt, hvor patienten kan indrapportere eventuelle symptomer eller blot knytte en kommentar til sin besvarelse.

Formålet med registreringsskemaet er at indhente helbredsoplysninger rapporteret direkte af patienten (PRO-data).

På afdelingen bruger man oplysninger til at give et systematisk overblik over patientens blodtryk, som måles 3 gange morgen og aften over 3 dage. Ved konsultationen anvender man også registreringsskemaet til at identificere eventuelle symptomer indrapporteret af patienten. 

Patientforløb i PRO-løsningen

Flowchart der beskriver patientens vej gennem PRO-løsningen

Inden patienten besvarer registreringsskemaet første gang

 • En kliniker vurderer, om patienten er egnet og opretter herefter patienten i AmbuFlex-systemet.
 • Patienten modtager information med digital post.

Patienten besvarer registreringsskemaet

 • Patienten modtager et indkaldelsesbrev fra afdelingen med besked om at indrapportere blodtryk i registreringsskemaet.
 • Patienten registrerer sit blodtryk i skemaet inden næste samtale.

 Efter patienten har besvaret registreringsskemaet

 • Alle patienter skal ringes op eller indkaldes til ambulant kontrol og orienteres om status på svar.
 • Den behandlingsansvarlige læge håndterer de indkomne svar.
 • Der aftales en plan om det videre forløb med patienten.

 

Vil du vide mere?

Kontakt Birgith

Ph.d. og forsker

Mobil: 2890 4835

E-mail: bigcri@rm.dk