Kort om løsningen

PRO-løsningen kan, foruden at screene hjertetransplanterede patienter for for angst- og depressionssymptomer, også anvendes bredt til angst- og depressionsscreening blandt patienter med kronisk sygdom.

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med patientrapporterede oplysninger er, at:

  • screene for angst- og depression, så patienter med symptomer kan henvises til relevant udredning og evt. behandling.

Baggrund

Patienter med hjertesygdom har øget risiko for at udvikle angst og depression, sammenlignet med den raske befolkning. Det gælder også for patienter, der venter på eller har fået et nyt hjerte.

Derfor tog man på Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital initiativ til, at patienter, der enten er på venteliste til hjertetransplantation eller allerede er hjertetransplanterede, rutinemæssigt tilbydes screening for angst og depression.

Patientgruppe

Inklusionskriterier

  • Voksne patienter, som er på venteliste til et nyt hjerte, samt patienter der er blevet hjertetransplanteret.

Eksklusionskriterier

  • Patienter, der ikke er dansktalende eller nægter at deltage.

Spørgeskema

Spørgeskemaet består af det validerede instrument "Hospital Anxiety and depression Scale" (HADS). HADS består af 14 spørgsmål, som er inddelt i en angstskala og en depressionsskal, som hver består af 7 spørgsmål.

På baggrund af patientens svar udregnes en score, som angiver patientens risiko for angst og depression.

Patientforløbet i PRO-løsningen

Flowchart der viser patientens vej gennem PRO-løsningen

Inden patienten besvarer spørgeskemaet første gang

  • Patienten informeres og oprettes i AmbuFlex-systemet af en sygeplejerske i forbindelse med kontrol på afdelingen.

Patienten besvarer spørgeskemaet

  • Patienten svarer på spørgeskemaet ved hver kontrol på afdelingen. Det kan enten gøres hjemmefra eller på en iPad i afdelingen.

Efter patienten har besvaret spørgeskemaet

  • Sygeplejersken tjekker patientens svar, og inddrager svarene i samtalen med patienten.
  • Ved HADS-score over 8 (rød) henvises patienten til psykologi via egen læge eller Hjerteforeningen.

Vil du vide mere?

Kontakt leder af AmbuFlex

Louise Pape Larsen

Mobil: 6138 8949

E-mail: anllar@rm.dk