Kort om løsningen

PRO-løsningen PRO-Psykiatri er udviklet i et samarbejde mellem AmbuFlex, Region Nordjylland og styregrupperne for hhv. Dansk Depressionsdatabase og Den Nationale Skizofrenidatabase.

Patienternes besvarelse bliver primært brugt i dialogen mellem patient og kliniker – dernæst til kvalitetsmonitorering.

Region Nordjylland har brugt PRO-løsningen siden 2018. Region Midtjylland er i gang med at rulle løsningen ud på alle relevante psykiatriske afdelinger.
PRO-Psykiatri skal på sigt indføres på psykiatrisk hospitaler i hele Danmark og indgå i kvalitetsmonitorering i regi af de kliniske kvalitetsdatabaser.

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med patientrapporterede oplysninger er, at:

 • patienterne oplever større inddragelse i og indflydelse på eget behandlingsforløb
 • understøtte dialogen i klinisk praksis mellem patient og behandlere med henblik på evaluering af behandlingseffekt og fælles beslutningstagning
 • overvåge og udvikle den behandlingskvalitet, som patienterne oplever i regi af de kliniske kvalitetsdatabaser.

Baggrund

I Danmark udgør psykiske sygdomme den største sygdomsbyrde. Det anslås, at psykiske sygdomme alene svarer til knap 25 % af den samlede sygdomsbyrde i Danmark.

Der er et stærkt ønske om at styrke patientinvolvering i psykiatrien, og med indsamlingen af oplysninger direkte fra patienten arbejder man systematisk på at gøre patienten til en aktiv medspiller i behandlingen.

Udviklingen af PRO-psykiatri startede i 2016, og løsningen er udviklet i et tæt samarbejde mellem patienter og klinikere.

Patientgruppe

I Psykiatrien i Region Midtjylland tilbydes alle patienter som udgangspunkt deltagelse i PRO-Psykiatri. På nationalt niveau følger inklusionen af patienter målgrupperne i hhv. Dansk Depressionsdatabase og Den Nationale Skizofrenidatabase.

Spørgeskema

Spørgeskemaet indeholder 20 spørgsmål med følgende temaer:

 • 7 udsagn om trivsel: 5 udsagn fra WHO-5 og 2 udsagn designet med inspiration fra ICHOM og PHQ9
 • 5 udsagn om manglende trivsel: designet med inspiration fra ICHOM og PHQ9
 • 5 udsagn om manglende evne til at udføre aktiviteter (social funktion): designet med inspiration fra Work og Social Adjustment Scale (WSAS)
 • 1 udsagn om bivirkninger: designet af PRO-Psykiatri styregruppe
 • 2 udsagn om fysisk og psykisk helbred: SF36

Patientforløb i PRO-løsningen

Patientforløbet under indlæggelse

Patienten informeres mundtligt om spørgeskemaet, og der kan udleveres skriftlig information eller henvises til PRO-Psykiatris hjemmeside. Hvis patienten gerne vil deltage, opretter sundhedspersonalet patienten i AmbuFlex.

Patienten besvarer spørgeskemaet
 • Sundhedspersonalet udleverer en tablet.
 • Patienten logger ind på spørgeskemaet med cpr-nummer og kode. Koden udleveres som udgangspunkt af personalet, men hvis patienten har sin mobil og er oprettet til sms-kode, kan dette anvendes.
 • Patienten besvarer spørgeskemaet ved indlæggelse på psykiatrisk afdeling og igen ved udskrivelse (hvis indlæggelsen har varet mere end 14 dage).
Efter patienten har besvaret spørgeskemaet

Patientens svar bliver anvendt i dialogen mellem patienten og sundhedspersonalet. Lægen inddrager patientens spørgeskemasvar i behandlingssamtalen og ved udskrivelsessamtalen med patienten

 

Patientforløbet i et ambulant forløb

Patienten informeres mundligt om spørgeskemaet, og der kan udleveres skriftlig information eller henvises til PRO-Psykiatris hjemmeside. Hvis patienten gerne vil deltage, opretter sundhedspersonalet patienten i AmbuFlex.

Patienten besvarer spørgeskemaet
 • Patienten modtager et indkaldelsesbrev, hvor patienten bliver mindet om at svare på spørgeskemaet inden næste samtale.
 • Patienten besvarer spørgeskemaet tidligst 14 dage før den planlagte samtale i ambulatoriet
 • Patienten logger ind på spørgeskemaet med cpr-nummer og kode.
Efter patienten har besvaret spørgeskemaet

Sekretæren/ sundhedspersonalet tjekker, om patienten har svaret, når patienten ankommer i ambulatoriet. Patientens svar bliver anvendt i samtalen med sundhedspersonalet.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Nanna Toxvig Sørensen

Tlf. 2360 4380

nannso@rm.dk