Kunne du tænke dig at nedsætte dig som fuldtidspraktiserende børne- og ungdomspsykiater i Region Midtjylland?

 

Det har du har nu mulighed for, da Regionsrådet har besluttet, at der skal oprettes endnu en børne- og ungdomspsykiatrisk speciallægepraksis i Region Midtjylland. Du har selv indflydelse på, hvor du gerne vil nedsætte dig, da der er ikke binding på, hvor i regionen ydernummeret skal placeres.

 

God introduktion

FaPS og regionen tager godt imod nye praktiserende speciallæger. Bl.a. tilmeldes alle nynedsatte speciallæger SAK administrationskurser i FaPS, ligesom der er ved at blive etableret kvalitetsklynger, hvor du vil møde og danne netværk med de øvrige praktiserende børne- og ungdomspsykiatere i vestdanmark.

 

Hvad lægger vi vægt på?

Samarbejdsudvalget for speciallægehjælp har nedsat et bedømmelsesudvalg, som beslutter, hvem, der skal tildeles ydernummeret.

 

I forbindelse med udvælgelsen vil der bl.a. blive lagt vægt på, at du

 

 • er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
 • har klinisk erfaring
 • har erfaring med praksisområdet
 • er samarbejdsorienteret og indstillet på samarbejde med kollegaer i speciallægepraksis, almen praksis, regionspsykiatrien, kommunerne og regionen
 • har gjort dig tanker om livet i praksis – herunder geografisk placering, bemanding, tilgængelighed mv.
 • er indstillet på at sætte dig ind i og efterleve overenskomstens bestemmelser

 

Desuden vægtes det højt, at du har mulighed for opstart af praksis hurtigst muligt.

 

Bedømmelsesudvalget består af følgende:

 • Regionsrådsmedlem fra samarbejdsudvalget
 • FaPS formand for samarbejdsudvalget
 • Repræsentant fra Hospitalspsykiatrien
 • Kontorchef, Sundhedsplanlægning
 • Specialkonsulent, Sundhedsplanlægning

 

Ansøgning

Motiveret ansøgning med kopi af autorisation og CV sendes pr. mail til claus.meldgaard@stab.rm.dk

 

I ansøgningen skal du bl.a. fortælle hvorfor, du ønsker et ydernummer og hvor i regionen, du ønsker at praktisere.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er søndag den 19. februar 2023.

 

Yderligere informationer

Hvis du har spørgsmål til ydernummeret eller betingelser/vilkår for at drive praksis i henhold til overenskomsten mv., kan du kontakte specialkonsulent Claus Meldgaard på telefon 20287753 eller mail: claus.meldgaard@stab.rm.dk