Kunne du tænker dig, at nedsætte dig som praktiserende dermatolog i Region Midtjylland?

 

Det har du nu mulighed for, da regionsrådet har besluttet, at der skal oprettes en dermatologisk speciallægepraksis med placering i Ringkøbing-Skjern Kommune. Mulighederne for klinik i det kommende Nærhospital i Ringkøbing-Skjern Kommune vil blive undersøgt nærmere.

 

God introduktion

FaPS og  regionen tager godt imod nye praktiserende speciallæger. Bl.a. tilmeldes alle nynedsatte speciallæger SAK administrationskurser i FaPS, ligesom der er ved at blive etableret kvalitetsklynger, hvor du vil møde og danne netværk med de øvrige praktiserende dermatologer i regionen.

 

Hvad lægger vi vægt på?

Samarbejdsudvalget for speciallægehjælp har nedsat et bedømmelsesudvalg, som beslutter, hvem der skal tildeles ydernummeret.

 

I forbindelse med udvælgelsen vil der bl.a. blive lagt vægt på, at du

  • er speciallæge i dermatologi
  • har klinisk erfaring
  • er samarbejdsorienteret og indstillet på samarbejde med kollegaer i speciallægepraksis, almen praksis, hospitalerne, kommunerne og regionen
  • har gjort dig tanker om livet i praksis – herunder geografisk placering, bemanding, tilgængelighed mv.
  • er indstillet på at sætte dig ind i og efterleve overenskomstens bestemmelser

 

Udover ovenstående vægtes det, at du har mulighed for opstart af praksis hurtigst muligt.

 

Bedømmelsesudvalget består af følgende:

  • Politisk formand for samarbejdsudvalget
  • FaPS formand for samarbejdsudvalget
  • FaPS specialerepræsentant fra samarbejdsudvalget
  • Kontorchef, Sundhedsplanlægning
  • Specialkonsulent, Sundhedsplanlægning

 

Ansøgning

Motiveret ansøgning med kopi af autorisation og CV sendes pr. mail til: claus.meldgaard@stab.rm.dk

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er søndag den 19. februar 2023.

 

Yderligere informationer

Hvis du har spørgsmål til ydernummeret eller betingelser/vilkår for at drive praksis i henhold til overenskomsten mv., kan du kontakte specialkonsulent Claus Meldgaard på telefon 20287753 eller mail: claus.meldgaard@stab.rm.dk