Center for telemedicins seks indsatsområder

Vi arbejder med seks overordnede strategiske indsatsområder:

  1. Vidensforum for telemedicin i Region Midtjylland  
  2. Brugerne i centrum
  3. Udbrede telemedicin
  4. Bygge bro på tværs
  5. Forebygge forværring af sygdom
  6. Telemedicin i drift

Læs mere i Center for Telemedicins strategi.

Regionale og nationale strategier