FUT - telemedicin i Danmark

Som følge af økonomiaftalerne for 2016 mellem staten, kommunerne og regionerne om national udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL, besluttede landets 98 kommuner og 5 regioner at etablere en fællesoffentlig infrastruktur til telemedicinske løsninger.

Region Midtjylland blev udpeget som fællesoffentlig systemforvalter, og etablerede i den forbindelse FUT Systemforvaltningen, som i dag varetager ansvaret for FUT Infrastrukturen.

FUT Systemforvaltningen forvalter den fælles telemedicinske infrastruktur på vegne af landets 98 kommuner og 5 regioner.

Forvaltningsopgaven

FUT Infrastrukturen og løsningerne herpå er etableret i et samarbejde mellem landets 5 regioner og 98 kommuner.

FUT Systemforvaltningens opgave er at varetage regionernes og kommunernes interesser. Dette inkluderer bl.a. monitorering og afrapportering af drift, udarbejdelse af ændringsønsker, budgetstyring, kontakt med og håndtering af bruger - og forretningstyregrupper, koordinering af test, samt løbende kontakt med leverandørerne.

Vision og mission (2023)

Visionen er at FUT infrastrukturen understøtter nationale tiltag og er det foretrukne valg for alle tværsektorielle telemedicinske indsatser.

Missionen er at varetage fællesskabets interesser gennem sikring af en rentabel og værdiskabende teknisk platform samt gøre det hurtigere og nemmere for landets kommuner og regioner at implementere nye telemedicinske tilbud.

FUT Servicedesk og Systemadministration

Du kan kontakte FUT via FUT-portalen:

FUT Service Desk

FUT Systemadministrationen