Tekniske løsninger erstatter fysisk fremmøde

Løsninger skal erstatte fysisk fremmøde, når det fagligt giver god mening.

I de kommende år vil implementeringen af den nye sundhedsreform kræve sundhedsvæsenets opmærksomhed. Her sætter vi fokus på de elementer i sundhedsreformen, som handler om telemedicin.
Et af målene med den nye sundhedsreform er, at borgere skal have lettere og mere fleksibel adgang til deres sundhedsvæsen. De skal kunne modtage en indsats tæt på eller i eget hjem frem for på hospitalerne. Og her er telemedicin en del af løsningen.

Hjemmemonitorering

Reformen sætter bl.a. fokus på, at hjemmemonitorering kan tilbydes til borgere med kroniske sygdomme såsom diabetes, KOL eller hjertesygdom. Derudover undersøges muligheder for at tilbyde hjemmemonitorering og evt. indlæggelse i eget hjem til flere udvalgte patientgrupper.

Fortsat fokus på brug af PRO

Aftalepartierne ønsker også fortsat at øge brugen af patientrapporterede oplysninger (PRO) i behandling af borgere med diabetes og til borgere i hjerterehabilitering.

Mål om bedre egenmestring

Formålet er, at borgerne opnår en bedre forståelse for egen sygdom. De skal fx lære at opfange tidlige tegn på forværring af sygdom og opnå større kendskab til risikofaktorer gennem bl.a. patientuddannelse. Borgerne skal klædes godt på til at forstå, hvordan faktorer som kost og motion kan påvirke deres sygdomsudvikling.

Vækst i virtuelle sygehusforløb

Borgere skal desuden have mere fleksibel adgang til sygehusbehandling bl.a. via digitale løsninger. Og andelen af virtuelle sygehusforløb skal øges i forhold til det samlede antal sygehusforløb. Det skal især gavne patienter med regelmæssige kontakter på tværs af sundhedsvæsenet eller borgere, som har langt til specialiseret behandling.

Ret til digitale konsultationer

Aftalepartierne har også en ambition om at etablere en ret til digital konsultation, der hvor det giver faglig mening. Retten tænkes indført, når tekniske, juridiske og økonomiske forudsætninger herfor er afklaret.