Som forsøgsansvarlig skal du være opmærksom på følgende forpligtelser i forhold til komitésystemet.

Økonomisk støtte

Hvis du har skrevet i din ansøgning, at du søger om økonomisk støtte, har du pligt til at informere komitéen om den opnåede støtte. Du skal indsende besked om støttegivers navn og støttebeløbets størrelse samt en revideret deltagerinformation, hvor følgende fremgår: støttegivers navn, beløbets størrelse for hver støttegiver, samt beskrivelse af hvordan støtten indgår i forsøget, og orientering om den forsøgsansvarlige har økonomisk tilknytning til virksomheder eller fonde med interesser i forsøget.

I situationer hvor du opnår støtte uden at have omtalt det i projektmaterialet, eller der sker en ændring i et støttebeløb i forhold til det, der har været angivet, skal det anmeldes som en tillægsprotokol.

Anmeld tillæg til eksisterende projekt.

Bivirkninger og alvorlige hændelser

Du skal omgående underrette komitéen, hvis der under projektet opstår formodet alvorlige uventede bivirkninger eller alvorlige hændelser, og disse er forekommet i Danmark. Indberetningen skal være ledsaget af kommentarer om eventuelle konsekvenser for forsøget.

På NVK’s hjemmeside kan du læse mere om indberetning af alvorlige bivirkninger og hændelser, og du kan finde skemaer til indberetningen: Vejledning om Bivirkninger.

Indberetningerne skal sendes til komite@rm.dk.

Indsendelse af årlig sikkerhedsrapport

Det er din opgave som forsøgsansvarlig én gang årligt i hele forsøgsperioden at indsende en liste over alle alvorlige hændelser samt ventede og uventede bivirkninger, som er indtruffet i perioden. Indberetningen skal være ledsaget af en vurdering af forsøgspersonernes sikkerhed.

Den årlige sikkerhedsrapport skal sendes til komite@rm.dk.

Forlængelse

I din godkendelse fremgår den dato, som komitéen har registreret som projektets afslutningsdato. Hvis du ikke kan nå at blive færdig med dit forskningsprojekt inden denne dato, skal du ansøge om en forlængelse af projektet, dette gøres ved at anmelde en tillægsprotokol.

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvornår projektet udløber og søge om forlængelse i god tid inden projektets godkendelse udløber, da der på beregnes sagsbehandlingstid.

Eventuel genåbning af udløbet godkendelse

Hvis du anmelder tillægsprotokol med forlængelse for sent, så projektet ikke når at blive forlænget, inden godkendelsen er udløbet, vil der i stedet være tale om en mulig genåbning.

I den situation skal du, udover at pausere dine aktiviteter i projektet med det samme, indsende en redegørelse for hvilken aktivitet, der har været i projektet siden godkendelsens udløb, hvorfor der ikke er blevet ansøgt om forlængelse inden godkendelsens udløb, og hvordan du vil sikre dig, at dette ikke sker igen.

Genåbningen/forlængelsen skal anmeldes som en tillægsprotokol.

Redegørelsen samt tidsperioden fra projektets godkendelse udløb, til der blev ansøgt om en genåbning af godkendelsen, vil blive taget i betragtning ved vurderingen af, om projektets godkendelse kan blive genåbnet.

Underretning om afslutning

Du har pligt til at underrette komitéen, når projektet er afsluttet. Senest 90 dage efter afslutningen af projektet skal komitéen være underrettet. Hvis projektet afbrydes før tid, skal du senest 15 dage fra det tidspunkt, hvor beslutningen om afbrydelsen blev truffet, underrette komitéen om afbrydelsesdato og årsag.

I komitésystemet betragtes et projekt som afsluttet, når der ikke længere indsamles data.

Når du skal lave din underretning om afslutning, kan du eventuelt anvende det skema, som komitésystemet har udarbejdet til formålet.

Du kan finde skemaet her.

Afsluttende rapport

Når projektet er afsluttet og resultaterne er bearbejdet, skal du indsende en afsluttende rapport eller publikation til komitéen pr. mail til komite@rm.dk.

Det er ikke tilstrækkeligt at sende et link til forsøgets resultater eller den afsluttende rapport, hvis de er offentliggjort på en hjemmeside.

De Videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland

Skottenborg 26
DK-8800 Viborg
Tel: + 45 7841 0183
E-mail: komite@rm.dk