Det videnskabsetiske komitésy​stem skal sikre, at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt.

De videnskabsetiske komitéers opgave er at varetage forsøgspersoners interesser, så forskningsprojekterne ikke sker på bekostning af forsøgspersoners rettigheder, sikkerhed og velbefindende.​​​

Mødeplan 2024

Medlemmer

Der er nedsat to komiteer i Region Midtjylland. Komitéerne er udpeget for en periode på 4 år.

Komité 1 konstituerede sig den 7. april 2022.

Komité 2 konstituerede sig den 21. april 2022.

Komitéerne er ligestillede og behandler begge alle typer projekter.