Komitésystemet har en række hjælpemidler, som kan lette ansøgningsprocessen for dig. 
Du bør altid tage udgangspunkt i komitésystemets forskervejledninger, disse findes på National Videnskabsetisk Komités hjemmeside.