Hvis du skal bruge patientjournaloplysninger/oplysninger fra patientbehandling til dit forskningsprojekt, er det muligt at få oplysningerne videregivet fra den afdeling, som har oplysningerne i sin besiddelse. En anden mulighed er selv at indhente oplysningerne, dvs. at du selv foretager opslag i journalen eller det dertil hørende supplerende system.

Revideret 10-08-2023