Hvad er Initiativprisen og Smartprisen?

Initiativprisen uddeles hvert år til en medarbejder, et team eller en arbejdsplads i Region Midtjylland, som har indført en unik, splinterny løsning, som skaber værdi for borgeren.

Læs mere om Initiativprisen.

Smartprisen uddeles hvert år til en medarbejder, et team eller en arbejdsplads i Region Midtjylland, som har fået øje på og implementeret en løsning opfundet et andet sted.

Læs mere om Smartprisen.

Initiativprisen og Smartprisen 2024

Fristen for at indstille en løsning til Initiativprisen og Smartprisen 2024 er overskredet.

Hvilke fem løsninger der nomineres til henholdsvis Initiativprisen og Smartprisen offentliggøres her på siden den 26. september 2024.

Hvem der vinder årets priser afsløres på Innovationsdagen 2024 den 23. oktober.

Priskomitéen

Priserne uddeles af regionsrådet. 

Priskomitéen består af:

 • Birgit Marie Christensen (A)
 • Bo Jensen (C)
 • Per Møller Jensen (A)
 • Steen Jakobsen (V)
 • Thrine Rimdal Nørgaard (V)

Lad dig inspirere af andre

På idebasen.rm.dk, kan du gå på opdagelse og finde inspiration fra nogle af de mange nye løsninger og innovative projekter, der er udviklet af medarbejdere i Region Midtjylland, herunder også løsninger som har været indstillet til Initiativprisen og Smartprisen.

Fakta om Initiativprisen og Smartprisen

 • Initiativprisen blev indstiftet af Regionsrådet i 2015. Smartprisen kom til i 2016.
 • Kriterierne for at vinde priserne er:
  1. Borgeren
   Løsningen skal give værdi for borgeren. Løsningen bidrager til at fremme borgernes sundhed og trivsel – direkte eller indirekte. Løsningen kan have fokus på en gruppe af borgere. Den kan også have fokus på den enkelte borger og dennes ressourcer og medvirke til at gøre borgeren mere kompetent i relation til egen sygdom eller egne udfordringer – ud fra tankegangen om, at alle ikke har brug for det samme.
  2. Sammenhæng
   Løsningen viser en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, hvor relevante parter er involveret, og hvor der har været fokus på samspillet på tværs - det kan være på tværs af sektorer, på tværs af afdelinger, på tværs af fagligheder eller på tværs af "os og borgeren". Løsningen kan både have understøttet sammenhæng i udviklingsarbejdet, og det kan være løsningen i sig selv, som bidrager til at skabe sammenhæng.
  3. Transformation og nytænkning
   Løsningen er innovativ og har transformerende kraft. Løsningen er en gennemgribende forandring af praksis, som har fokus på at få mere værdi for ressourcerne. Ved udvikling af løsningen har der været fokus på ikke blot udvikling, men også fravalg af tidligere praksis.
  4. Bæredygtighed
   Løsningen er bæredygtig og viser en cirkulær tankegang. Løsningen har fokus på at påvirke miljø og klima mindst muligt. Der kan være arbejdet med reduceret forbrug, genanvendelse, affaldshåndtering, omstilling til vedvarende energi mm.
  5. Arbejdsmiljø og trivsel
   Løsningen bidrager til større arbejdsglæde. Løsningen medvirker til at skabe balance mellem opgaver og medarbejdere og ledere – en menneskevenlig arbejdsplads, hvor såvel social ansvarlighed, fleksibilitet i forhold til den enkelte medarbejder som meningsfuldhed er i fokus.
 • Initiativprisen gives for en ny løsning, mens Smartprisen anerkender en løsning, som er tilpasset og implementeret et andet sted end der, hvor den blev opfundet

Kontaktinformationer

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om noget, eller har du en kommentar, er du velkommen til at kontakt os.

Lise Klarholt

Koncern HR, Udvikling

Tlf.: +45 4113 4550
Skriv til Lise