Patienternes sikkerhed er højt prioriteret i Region Midtjylland. Vi vil lære af det, der går galt, men vi vil også være proaktive. Vi arbejder hele tiden på at øge patientsikkerheden og der er mange indsatser i gang i hele regionen.

Frem til omkring år 2000 herskede et individperspektiv, hvor opfattelsen var, at patientskader alene var de sundhedsprofessionelles skyld: Utilsigtede hændelser opstod som følge af enkelte personers glemsomhed, ligegyldighed, uopmærksomhed, skødesløshed eller egentlig forsømmelse eller afvigende adfærd. Fejl blev indberettet til Patientklagenævnet, og sundhedspersonen fik en næse, eller blev i værste tilfælde frakendt sin autorisation. Fejl og patientskader blev forbundet med skyld og skam, og sundhedspersonerne fortiede ofte de utilsigtede hændelser, som de eller deres kolleger havde været involverede i.

Vi er siden blevet klogere og arbejder nu efter systemperspektivet. 

Systemperspektivet siger, at: Utilsigtede hændelser sker som følge af at mennesker arbejder sammen i komplekse organisationer med komplicerede funktioner. Derved accepteres, at "fejl kan ske for selv de bedste". Det vigtige er, at systemet drager læring gennem åbenhed omkring de fejl, der sker. På den måde kan det forebygges, at fejlen ikke sker igen. 

Patientsikkerhedsordningen med rapportering af utilsigtede hændelser bygger på systemperspektivet. Loven blev vedtaget i 2004 af et enstemmigt folketing. Fra politikernes side var succesraten ikke, at alle utilsigtede hændelser ville blive rapporteret til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD), men at de hændelser, der blev rapporteret, ville blive brugt til læring og at sundhedsvæsenet på den måde gradvist ville udvikle sig til en mere patientsikker organisation.

Strategisk Kvalitet har til opgave at koordinere og videreudvikle arbejdet omkring patientsikkerhed herunder arbejdet med de utilsigtede hændelser.

Se mere om baggrunden for patientsikkerhedsarbejdet Dansk Selskab for Patientsikkerheds hjemmeside.

Kontakt

For uddybende oplysninger kan du kontakte Bente Bjerre eller Tine Møller Nielsen.