Læring og forebyggelse

Vi arbejder proaktivt for at forebygge fejl (safety II), og arbejder samtidig reaktivt med at skabe læring (safety I), så fejl ikke gentager sig. Som en vigtig del af dette samarbejde er også et stort fokus på psykologisk tryghed for personalet og på at ledelsesmæssigt engagement og opbakning har afgørende betydning for patientsikkerheden.

For at udbrede viden og læring om patientsikkerhed systematisk og bedst muligt er der i Region Midtjylland et tæt samarbejde på tværs af regionenes hospitaler, Psykiatrien og Socialområdet. Derudover indgår regionen i et tæt samarbejde med de øvrige regioner.

I Region Midtjylland hører Patientsikkerhed under Koncern Kvalitets ansvarsområde. Koncern Kvalitet koordinerer og understøtter arbejdet med patientsikkerhed regionalt, tværregionalt og nationalt.

Samarbejde om patientsikkerhed

For at sikre patientsikkerheden bedst muligt er det vigtigt at samarbejde på tværs af organisationer og enheder, og dermed at drage nytte af hinandens viden og kompetencer. Det er derfor vigtigt at der er en systematisk behandling og læring af rapporterede utilsigtede hændelser.

Patientsikkerhed – reaktivt (safety 1) og proaktivt (Safety 2)

Hospitalerne arbejder med forskellige metoder og håndgribelige indsatser for at sikre patientsikkerheden bedst muligt både proaktivt og reaktivt.

Kontakt

Regional risikomanager

Lone Flarup
Mail: lone.flarup@stab.rm.dk

Regional risikomanager

Ann Sønderdahl
Mail: ansond@rm.dk