Projekt- og udviklingsmedarbejder Karen Alrø Riisgaard Johnsen har undersøgt patienternes oplevelse af det nye PRO-spørgeskema, de nu kan besvare inden deres årskontrol på Klinik for Diabetes- og Hormonsygdomme i Viborg .

Det kan være svært at huske alt det, man vil sige, når man er til kontrol på hospitalet.
Men nu kan diabetespatienter i Viborg se frem til en digital håndsrækning.

På Klinik for Diabetes- og Hormonsygdomme i Viborg kan patienterne fremover besvare et PRO-spørgeskema inden deres årssamtale. Spørgeskemaet skal bl.a. forberede patient og læge på samtalen og sikre, at samtalen tager udgangspunkt i patientens behov.

Pilottest viser positive takter

Afdelingen har siden årsskiftet pilottestet PRO-skemaet, og projekt- og udviklingsmedarbejder Karen Alrø Riisgaard Johnsen har efterfølgende fulgt op på patienternes oplevelse af det nye tilbud.

- Vi har lavet en undersøgelse blandt et udsnit af patienterne, hvor de anonymt har fortalt om deres oplevelse med spørgeskemaet umiddelbart efter samtalen med lægen. Resultaterne viser, at der er udbredt tilfredshed med PRO-spørgeskemaet.
Hovedparten af patienterne vurderer, at deres svar er blevet brugt i samtalen med lægen, og en patienten fremhæver, at skemaet er en god påmindelse om at huske alt det, man gerne vil spørge om.

Spørgeskemaet er nu et tilbud til alle diabetespatienter i Region Midtjylland, og 5.600 patienter er allerede tilmeldt PRO-løsningen.

Fakta

Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme er en del indsatsen Fremtidens Diabetesklinik, hvor Steno Diabetes Center Aarhus og de medicinske afdelinger i Region Midtjylland sigter mod at udvikle og optimere behandlingen af patienter med type 1-diabetes i hele regionen.

Det skal bl.a. ske gennem et øget fokus på den enkelte persons ønsker og behov i eget behandlingsforløb og en styrkelse af kvaliteten i mødet mellem patienten og behandleren på hospitalet.