Kort om løsningen

Løsningen blev udviklet i 2020 i samarbejde med Arbejdsmedicin på Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Gødstrup og anvendes i dag på Regionshospitalet Gødstrup.

Formål

Formålet med at anvende patientrapporterede oplysninger til patienter i et stresshåndteringsforløb er at vurdere, om patienten oplever en effekt af behandlingen.

Baggrund

Patienter med arbejdsrelaterede mentale helbredsproblemer kan blive tilbudt at deltage i et gruppeforløb.

I behandlingsforløbene bruger behandlerne patientens spørgeskemasvar til at identificere de patienter, der ikke responderer på behandlingen. Derefter kan der tages stilling til, om tilbuddet skal intensiveres, eller om det er det rette tilbud for patienten.

Patientgruppe

Alle patienter der tilbydes behandlingsforløb for stresshåndtering.

Spørgeskema

Spørgeskemaet er en kortere udgave af det spørgeskema, der anvendes til den udredende samtale for arbejdsrelaterede mentale helbredsproblemer.

Der anvendes validerede spørgsmål som grundlag for spørgeskemaet.

Spørgeskemaerne berører emnerne:

  • Selvoplevet stress (PSS-10)
  • Begrænsninger i hverdagen (WSAS)

Farvekode

Farvekoderne bliver brugt til at guide behandlerens opmærksomhed mod de områder, der skal fokuseres særligt på.

• Røde svar kræver opmærksomhed.
• Gule svar kan kræve opmærksomhed.
• Grønne svar kræver ikke opmærksomhed

Patientforløbet i PRO-løsningen

Patienter i behandlingsforløb udfylder spørgeskemaet hjemmefra 2-5 dage inden deres første gruppekonsultation, midtvejs i forløbet og igen afslutningsvist.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Sanne Degn Gjørup

Tlf. 2479 6585

samort@rm.dk