Er du patient og skal svare på spørgeskemaet?

Kort om løsningen

PRO-løsningen blev udviklet og taget i brug på Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital i december 2019. I dag anvendes den også på Onkologisk Afdeling i Aalborg.

Personalet vurderer ud fra patientens PRO-svar og blodprøver, om patientens immunterapi-behandling kan forudbestilles.

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med patientrapporterede oplysninger er, at:

 • sikre en høj kvalitet i forudbestilling af behandlingen til den enkelte patient. Med patientens svar har lægen et bedre udgangspunkt for at vurdere evt. ændringer i patientens bivirkninger.
 • imødekomme patienternes ønske om at være mindst muligt i afdelingen og undgå forgæves besøg.
 • undgå spild at meget dyre behandlinger.
 • sikre en effektiv drift, hvor personalet ikke længere skal ringe så mange patienter op.

Baggrund

Kræftafdelingen på AUH har flere års erfaring med at bruge PRO-løsningen 'IndenBehandling' til patienter, der skal have kemoterapi. Det sparer patienter i kemobehandling for både forgæves fremmøde og ventetid på hospitalet.

Patienter i immunterapi blev tidligere bedt om at svare på samme spørgeskema inden deres behandling. Men spørgsmålene viste sig ikke at være præcise nok til denne patientgruppe. Derfor blev alle patienter i immunterapi, der svarede på 'IndenBehandling', ringet op eller kaldt ind til en samtale på hospitalet dagen inden behandling. Alle patienter fik desuden kontrolleret blodprøver inden behandling.

For at kunne forudbestille patienternes immunterapi ud fra PRO-data og blodprøvesvar, har Kræftafdelingen ønsket at få udviklet en løsning, som er målrettet patienter i immunterapi.

Spørgeskema

Spørgeskemaet indeholder spørgsmål om en række bivirkninger, der kan forekomme i forbindelse med behandling med immunterapi fx feber, maveproblemer, føleforstyrrelser og smerter.

Derudover svarer patienterne på spørgsmål om, hvorvidt de føler sig klar til behandling, performance status og vægt. Patienterne har desuden mulighed for at skrive en kommentar til deres besvarelse. Spørgeskemaet er opbygget sådan, at hvis patienten har angivet at have haft et symptom, fx mavesmerter, vil patienten blive bedt om at svare på uddybende spørgsmål om mavesmerter på næste side.

Spørgeskemaet består af en række selvudviklede spørgsmål, som er inspireret af EORTC-spørgsmål.

Farvekoder

Farvekoderne anvendes til at vurdere, om patientens behandling kan forudbestilles. Der er dog i høj grad tale om en samlet klinisk vurdering, som foretages af den enkelte læge eller sygeplejerske, hvor PRO sammenholdes med blodprøvesvar og journalnotater.

 • Rød

  Behandling bestilles ikke. Patienten ringes op og skal evt. ses af en læge inden ordination af behandling.
 • Gul

  Behandling bestilles. Personalet tager stilling til evt. yderligere tiltag.
 • Grøn

  Behandling bestilles.

Patientgruppe

Inklusionskriterier

Patientgruppen i denne løsning er voksne patienter, der er i ambulant behandling med immunterapi på kræftafdelingen og i stand til at udfylde et digitalt spørgeskema.
Det beror på en klinisk vurdering, hvorvidt patienten skal inkluderes og svare på PRO-spørgeskemaet. I udgangspunktet skal alle patienter anvende AmbuFlex.

Eksklusionskriterier

 • Patienter, der ikke forstår dansk.
 • Patienter, der ikke er i stand til at svare på spørgeskemaet for eksempel på grund af kognitive udfordringer.
 • Patienter, der ikke har adgang til internettet.

Patientforløbet i PRO-løsningen

Flowchart der viser patientens vej gennem PRO-løsningen

Inden patienten besvarer spørgeskemaet første gang

Ved første behandling informerer sygeplejersken patienten om at udfylde spørgeskemaet inden næste planlagte behandling.

 • Patienten modtager information om formålet med at udfylde spørgeskemaet.
 • Patienten får skriftlig information.
 • Sygeplejersken opretter patienten i AmbuFlex-systemet.

Patienten besvarer spørgeskemaet

 • Patienten besvarer spørgeskemaet 2-3 hverdage før næste planlagte behandling.
 • Patienten er samtidig instrueret i at få taget blodprøver.

Efter patienten har besvaret spørgeskemaet

Lægen tjekker patientens blodprøver og AmbuFlex-besvarelsen dagen inden planlagt behandling.

Lægen eller sygeplejersken kontakter patienten, hvis:

 • Patienten har angivet symptomer, som kan have betydning for behandlingen
 • Patienten ikke har besvaret spørgeskemaet.

Patientens svar anvendes også af sygeplejersken på behandlingsdagen, hvor eventuelle problemstillinger tages op med patienten.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Anne Jessen 

Tlf. 2913 8402

anejss@rm.dk