Kort om løsningen

Løsningen blev udviklet i samarbejde med Palliativt Team, Hospitalsenheden Vest i 2018, der i dag hedder Enhed for Lindrende Behandling, Regionshospitalet Gødstrup.

I dag anvendes løsningen i Randers, Aarhus, Viborg/Skive, Horsens og Silkeborg i Region Midtjylland og i Farsø, Hjørring, Aalborg og Thisted i Region Nordjylland.

Formål

Ved at følge denne gruppe med patientrapporterede oplysninger kan klinikerne få kendskab til symptomer inden mødet med patienten og på den måde yde en mere målrettet palliativ indsats.

PRO-løsningen anvendes desuden som dialogstøtte i samtalen med patienten.

Baggrund

For at blive henvist til specialiseret palliativ indsats skal patienten have en uhelbredelig livstruende sygdom ledsaget af en kompliceret palliativ problemstilling af fysisk, psykosocial eller eksistentiel karakter.

Det palliative område adskiller sig fra andre medicinske områder, der behandler patienter med livstruende eller dødelige sygdomme. Behandlingens formål ikke er overlevelse eller længst mulig restlevetid. Derimod er det primære formål at give patienten størst mulig livskvalitet i den resterende levetid og samtidig støtte patientens pårørende.

EORTC-QLQ-C15-PAL er et valideret spørgeskema. Det er et vigtigt redskab til at identificere patientens palliative behov, og det anbefales jf. Sundhedsaftalen, at spørgeskemaet anvendes i mødet med patienten.

EORTC-QLQ-C15-PAL blev allerede brugt på afdelingerne, men der var ønske om en elektronisk udgave af spørgeskemaet.

Patientgruppe

Alle patienter, der bliver henvist til specialiseret palliativ behandling, bliver bedt om at udfylde spørgeskemaet.

Patienter, der ikke forstår dansk, er ikke omfattet af løsningen.

Spørgeskema

Spørgeskemaet er en digital udgave af EORTC-QLQ-C15-PAL.

Spørgeskemaet består af spørgsmål omhandlende symptomer, funktionsniveau og livskvalitet.

Farvekoder

AmbuFlex-systemet farvekoder patientens besvarelser.

Farvekoderne bliver brugt til at guide klinikerens opmærksomhed mod områder, der skal være særligt fokus på i samtalen med patienten.

  • Røde svar kræver opmærksomhed
  • Gule svar kan kræve opmærksomhed
  • Grønne svar kræver ikke opmærksomhed

Bliver besvarelsen blå, skyldes det, at patienten ikke har digital post.

Besvarelsen bliver grå, hvis patienten ikke har besvaret det tilsendte spørgeskema.

Patientforløb

For at imødekomme behovet for at bruge løsningen på tværs af specialer og patientforløb, er spørgeskemaet opsat i to forskellige forløb.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Mette Roost 

Tlf. 4031 3116

meepet@rm.dk