Flest aktive patienter per 10.000 indbyggere i Midtjylland

I det telemedicinske system pleje.net gemmes fotos af langsomt helende sår og notater om såret, så helingen kan følges nøjagtigt over tid. Den tværsektorielle samarbejdsløsning, Pleje.net, letter kommunikationen mellem sundhedsfaglige i kommuner og specialister på hospitaler. Sundhedsfaglige i kommunerne får rådgivning om sårbehandlingen via systemet Pleje.net.

Statistikker for Pleje.net viser, at systemet bruges til flere forskellige sårtyper og særligt flittigt i Midtjylland.

Nedenfor ses antal aktive patienter opdelt efter region. Lagkagen viser andel af aktive patienter per 10.000 indbyggere. En patient tæller som aktiv, hvis der er tilføjet data til patienten eller såret i form af billeder, notater eller spørgeskemaer.

Hvilke slags sår registreres i Pleje.net?

Diabetiske fodsår (24% / 1046 stk.)
Tryksår (16% / 726 stk.)
Venøse sår (15% / 691 stk.)
Traumesår (10% / 473 stk.)
Andre sår* (9% / 429 stk.)
Arterielle sår (7% / 334 stk.)
Kirurgiske Sår (6% / 273 stk.)
Stomi (3% / 161 stk.)
Immunologiske sår (2% / 129 stk.)
Kræftrelaterede sår (Under 1% / 39 stk.)

Aktive patienter i Pleje.net sept. 2022

Region Midtjylland havde 1579 aktive patienter i september måned 2022.

Se statistikken på Pleje.net.

Andel aktive patienter pr. 10.000 indbyggere:

Hovedstaden: 2,61

Midtjylland: 10,46

Nordjylland: 4,69

Sjælland: 3,82

Syddanmark: 4,47

Ny samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering i 2022

Den første aftale om tværsektorielt samarbejde om komplekse langsomt helende sår, via en telemedicinsk løsning, blev indgået i 2015.
Samarbejdsaftalen beskriver ansvar, opgave– og arbejdsdeling samt forpligtelser, for de involverede sundhedspersoner i samarbejdet med brug af løsningen Pleje.net.

I november 22 er aftalen blevet opdateret med de nyeste retningslinjer og behandlingsformer.

Særligt er der kommet en præcisering af, hvilke minimumskompetencer det kræver af parter, som indgår i samarbejdet.
Opfølgning på samarbejdsaftalen sker som noget nyt fremover i klyngesamarbejdet.

Der er ikke ændret på selve ansvars– og opgavefordelingen mellem region og kommuner.

Pleje.net bruges i hele landet.

Info om telemedicinsk sårvurdering.