It system til vurdering af sår

Telemedicinsk sårvurdering er når sårsygeplejersker eller hjemmesygeplejersker tager billeder af komplicerede sår og sender dem til vurdering hos specialister på hospitalet. Sårene kan fx skyldes diabetes eller dårligt blodomløb. Billederne bliver gemt i det fælles it-system Pleje.net sammen med en beskrivelse af såret. 

Specialister på hospitalet kan ud fra billederne og beskrivelser af såret (størrelse, heling eller infektion) vurdere, om såret er i bedring, eller om der skal en anden type behandling til. 

Hvor kan du f.eks. bruge telemedicinsk sårvurdering?

Hvis din patient har langsomt helende sår, hvor du gerne vil følge udviklingen i helingen over tid, så er systemet måske relevant. Den nationale sårjournal (pleje.net), gør det nemlig muligt at følge sår over tid og dokumentere dem med fotos og notater i det fælles it-system. Informationen kan deles med både almen praksis og f.eks. sårsygeplejersker i kommunen og er et godt samarbejdsværktøj.

Eksempler på brug af sårjournalen:

  • Venøse arterielle bensår
  • Komplekse sår ved traumer
  • Tryksår
  • Diabetiske fodsår
  • Sår ved stomi
  • Plastikkirurgiske sår
  • Sår ved cancer
  • Dermatologiske sår

Systemet har været i drift siden 2015 og er derfor velafprøvet.

Support

Fælles Servicecenter for Telesundhed

Fælles Servicecenter for Telesundhed står for teknisk support af sårjournalen (pleje.net) i Region Midtjylland.

Kontakt servicecenteret her

Center for Telemedicin

Olof Palmes Allé 36
8200 Aarhus N
Lea Nørgaard Bek

Fællesoffentlig Systemforvaltning

Telemedicinsk sårvurdering hører under Fællesoffentlig Systemforvaltning.

Forvaltningen varetages af Region Nordjylland