Patienter besvarer spørgeskemaer

Med AmbuFlex besvarer patienten spørgeskemaer med spørgsmål om helbred, symptombelastning og trivsel. Hver løsning er tilpasset en specifik sygdom.

Svarene styrer behovet for kontakt

Som sundhedsfaglig inddrager systematisk patientens svar i behandlings- eller opfølgningsforløb, hvor du fx kan bruge svarene til at vurdere patientens behov for kontakt med hospitalet. På den måde er patientens eget behov udslagsgivende for kontakten med hospitalet frem for faste intervaller.

Du kan også bruge svarene til at afklare, om patienten skal se en læge eller en sygeplejerske, eller om en patient er klar til at modtage en given behandling.

Dialogstøtte og aktuel viden om sygdom

AmbuFlex giver både fordele for patienter og hospital. Det handler om at kunne tilbyde et patientforløb, der er tilpasset den enkelte patients behov. 

Begge parter har et bedre afsæt for dialogen med hinanden, fordi oplysninger om sygdom og symptomer fx er til rådighed forud for eller mellem konsultationer.

Spørgeskemaerne kan også bidrage til at give patienterne større indsigt i egen sygdom og behandling. Målet er desuden, at patienterne får en hverdag, hvor deres sygdom fylder mindst muligt.

AmbuFlex i stordrift i Midtjylland

AmbuFlex bruges i daglig drift på mere end 30 sygdomsområder.

Spørgeskemaerne kan fx handle om anfald, symptomer, funktionsevne og bivirkninger ved medicin eller anden relevant information for det givne behandlingsforløb.

De fem største områder er:

  • spørgeskema målrettet til søvnapnø
  • spørgeskema før behandling med kemoterapi
  • skema målrettet epilepsi
  • skema til opfølgning efter brystkræft
  • skema til patienter med Lungekræft.

Læs mere om Ambuflex.dk

Kontakt

AmbuFlex

v. Hospitalsenhed Vest
Louise Pape-Larsen
Tlf. 7843 3569
Skriv til Louise

Gå til AmbuFlex hjemmeside

Center for Telemedicin

Halfdan Eika
Tlf. 2162 1897
Skriv til Halfdan