Digital psykologisk behandling i eget hjem

Internetbehandling er digital psykologisk behandling, som borgeren får adgang til derhjemme. Der er skriftlig og evt. video-baseret kontakt med en psykolog under forløbet. Programmerne bygger på psykologiske principper og består af digitale moduler, som borgeren får adgang til derhjemme. De indeholder tekst, interaktive øvelser, audio- og videoklip. De er velafprøvede gennem forskning og viser samme effekt som fremmødebehandling. Den sundhedsfaglige administrerer sine behandlingsforløb via en web-baseret medarbejderløsning.

Borgerens fordele

Borgere får lettere og hurtigere adgang til psykologisk behandling, større indsigt i egen sygdom og støtte til at forbedre egen livssituation. Behandlingen giver værktøjer til at håndtere situationer, der kan være vanskelige. Borgerne undgår samtidigt transport til behandling og kan arbejde med programmets indhold på tidspunkter, der passer ind i hverdagen.

Ny og velafprøvet måde at få behandling

Behandlingsformen er ikke et ’quick-fix’, men en ny måde at få hjælp på. Hvis borgere fx lider af angst, kan det i sig selv være en prøvelse at skulle møde op på en klinik til behandling. Her kan denne type tilbud være en stor hjælp.

Programmer er udviklet til mange forskellige sygdomsområder som fx arbejdsrelateret stress, angst, funktionelle lidelser og helbredsangst. Der findes både programmer til voksne og børn. Området er i hastig udvikling, og der er flere programmer på vej (se nederst på denne side).

Fælles for programmerne er, at:

 • det er lettere for borgeren at bevare tilknytning til fx arbejdsmarked, uddannelse eller skole, når behandling ikke forudsætter fysisk fremmøde.
 • indhold kan gennemgås flere gange og når det passer ind i dagligdagen og borgerens overskud.
 • der er bedre mulighed for at klæde pårørende på til forstå sygdommen og situationen, samt støtte op om behandlingen.
 • indholdet i programmerne kan også hjælpe med at udbrede viden om sygdomsområder blandt personalet i sundheds- og uddannelsessektoren.

Flere typer internetbehandling på vej

Afdeling for Funktionelle Lidelser op Aarhus Universitetshospital har udviklet den tekniske platform, som huser flere programmer til internetbaseret behandling. Programmet til behandling af helbredsangst er i drift.

En række andre programmer er under udvikling eller afprøvning:

 • SpilleFri er udviklet af forskningsklinikken for Ludomani i Region Midtjylland til behandling af patienter med ludomani.
 • Programmet Et skridt af gangen er ved at blive pilottestet til patienter med Funktionelle lidelser. 
 • eMindYourHeart tilbyder internetbehandling til patienter med angst og depression i forbindelse med iskæmisk hjertesygdom. Projektet er i samarbejde med Syddansk Universitet.
 • Programmet Mine symptomer er under udvikling til behandling af langvarige fysiske symptomer. Det udvikles til almen praksis som et selvhjælpsprogram i samarbejde med Region Syddanmark.
 • Arbejdsmedicinsk klinik på Aarhus Universitetshospital har, i samarbejde med Arbejdsmedicin i Herning, udviklet  internetbaseret behandling til arbejdsrelateret stress med programmet Stop for stress.
 • Behandling til børn (8-12 år) og unge (13-17 år) med funktionelle mavelidelser, som bevirker, at barnet har svært ved at fungere i dagligdagen, får højt skolefravær og stopper med sociale aktiviteter mm. Læs mere om projektet.
 • Derudover er en række andre tiltag under udvikling, bl.a. i forskningsenheder i Psykiatrien fx ved helbredsangst by Proxi (forældre som frygter sygdom hos deres barn), til børn og unge med funktionelle lidelser.

Kontakt

Center for Telemedicin

Olof Palmes Allé 36
8200 Aarhus N

Skriv til centeret

Mere information om internetbehandling

Afdeling for Funktionelle Lidelser
Aarhus Universitetshospital

Find kontaktinformation:
www.funktionellelidelser.dk

Eller skriv en mail til Susanne Daugaard hos Center for Telemedicin.