Gode erfaringer med telemedicinske løsninger

Region Midtjylland har god erfaring med at bruge telemedicinske løsninger som støtte til borgere med psykiske lidelser. Det kan nogle gange være en stor belastning at skulle ud af døren, hvis man har en psykisk lidelse. Det kan også være tidskrævende for borgeren. Telemedicin kan understøtte borgeren til bedre at kunne håndtere hverdagen, når noget af kontakten med hospitalet kan foregå over afstand.

Alle borgere med tilknytning til Psykiatri og Socialområdet, har mulighed for at få behandling via videokonsultationer og individuel behandlingsstøtte. Det gælder også borgere, der ikke bor på et bosted. 

Læs den nationale vejledning om videokonsultationer i psykiatrien (pdf)