Telemedicinsk udstyr til målinger

Der findes mange gode telemedicinske løsninger til patienter med hjerteproblemer. Med telemedicinsk udstyr kan patienten måle blodtryk, puls og vægt derhjemme. Hospitalet kan følge med i målingerne. Patienten har  samtaler om helbredet med hospitalet over telefon eller video, og kan fx aftale at justere den medicinske behandling.

Patienten sparer både tid og kørsel. Og når patienten er hjemme, bevirker de hjemlige omgivelser ofte, at man føler sig mere rask og rører sig mere, end hvis man var indlagt. Som patient bliver man heller ikke udsat for den smittefare, en længerevarende hospitalsindlæggelse kan udgøre.

Future Patient - telemedicin til hjertepatienter

Det kan være utrygt at være hjertepatient. Så hos Hjertesygdomme i Viborg har de arbejdet med at skabe større tryghed hos patienterne derhjemme under ambulante forløb. Patienterne lærer at leve bedre med egen sygdom, og personalet har fundet nye måder at samarbejde med patienterne på. Tiltaget er udviklet i tæt samarbejde med kommunale parter og Aalborg Universitet.

Læs artikel om hjertesygdomme i Viborg august 2021.

Se video omkring telerehabilitering af patienter med hjertesvigt (åbner på YouTube).

Parter i Future Patient projektet

Parter i projektet om hjertesvigt: Viborg-, Skive, Randers og Silkeborg Sundhedscentre; Hjerteafdelingen & Hjerteklinikken, Regionshospitalet Viborg, Skive, Randers og Silkeborg; Hjerteforeningen; Institut for Fotonik, Danmarks Tekniske Universitet; Psykologisk Institut, Århus Universitet; CIMT, Odense Universitet Hospital; Laboratoriet for Velfærdsteknologi – Digital Sundhed & Rehabilitering, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, AAU. Projektet løber fra 2016 -2023.

International advisory board: Cleveland Clinic, USA; UC Berkeley, USA & UC Davis Health System, USA.

Finansiering: Forskningsprojektet er finansieret af Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Innovationsfonden Region Midt, medfinansiering fra AAU og alle parter i projektet.

Læs mere om projektet på www.labwelfaretech.com.

Kontakt

Center for Telemedicin

Olof Palmes Allé 36

8200 Aarhus N

Mail: centerfortelemedicin@rm.dk