Hvordan kommer jeg videre?

Som det første bør du overveje:

  1. Er din idé inden for det sundhedsvidenskabelige felt?
  2. Er din idé knyttet til sundhedsdata indeholdende personoplysninger, og skal disse sundhedsdata indgå i et eventuelt projekt?

Hvis ja, så er du kommet til det rette sted for at få hjælp til, hvordan du udvikler og konkretiserer din idé, så den overholder gældende lovkrav og retningslinjer.

I den indledende sparring med din lokale forskningsenhed kan du typisk få klarlagt, om du er ved at iværksætte et sundhedsfagligt forskningsprojekt, et kvalitetsprojekt, eller noget tredje. Hvis du er i gang med et sundhedsfagligt forskningsprojekt, skal du fortsætte med at orientere dig på disse sider.

Du vil bl.a. finde hjælp inden for:

  • Juridisk vejledning ift. finansiering, databeskyttelse, databehandleraftaler, anmeldelse af forskningsprojekt og andet formalia
  • Muligheder for finansiering via fonde
  • Samarbejder på tværs af universiteter, erhvervsliv og nationale fora
  • Anmeldelse af forskningsprojekt til Videnskabsetisk Komité (VEK) i Region Midtjylland

På de følgende sider kan du også finde mere information omkring personoplysninger, links til sparringspartnere samt en informationsguide, der hjælper dig til at finde ud af, om din projektidé skal klassificeres som et forskningsprojekt eller et kvalitetsprojekt.

God fornøjelse med din videre færd.

Centrale begreber