AmbuFlex, Center for Patientrapporterede oplysninger bor på Regionshospitalet Gødstrup. Vi består af et sundhedsfagligt team, en udviklingsafdeling og et forskerteam.

Det sundhedsfaglige team

Det sundhedsfaglige team udvikler og implementerer vores PRO-løsninger i tæt samarbejde med patienter og klinikere. 

Vi tester bl.a., at spørgsmålene er lette at forstå for patienterne, og at farvekoderne giver klinikerne de rette informationer. Når patienter og kliniker har anvendt PRO-løsningen et stykke tid og samlet erfaringer, evaluerer vi og tilpasser løsningen.

Se alle PRO-løsninger.

 

Forskerteamet

I forskerteamet forsker vi i anvendelsen af PRO-data i klinisk praksis.

Helt konkret forsker vi bl.a. i effekten af PRO, måleegenskaber ved spørgeskemaer samt patient- og klinikerperspektivet. Derudover deltager vi i internationale forskningsnetværk, der har PRO som fokus, bl.a. det internationale konsortium PROteus.

Læs om vores forskning.

 

IT-teamet

IT-teamet sikrer høj datasikkerhed og stabil drift af IT-platformen, der også går under navnet AmbuFlex systemet,  hvor vi indsamler og fremviser PRO-data.

Derudover arbejder vi kontinuerligt med at udvikle og forbedre IT-platformen. Altsammen for at gøre det lettere at anvende PRO - både for patienter og klinikere.

Organisationsdiagram

I organisationsdiagrammet herunder, kan du se, hvordan vi er organiseret.

Teknisk support til klinikere

Tlf.: 7843 3577 alle hverdage fra kl. 8.00-15.00

Mail: ambuflex.support@rm.dk

Teknisk support til patienter

Tlf.: 7843 3567 alle hverdage fra kl. 8.00-15.00