En app til bløderbehandling

Blødersygdom er en kronisk sygdom, som kræver livslang behandling, hvor patienterne og deres familier i det daglige påtager sig  et stort ansvar for behandlingen af sygdommen i hjemmet. Både i forhold til at forestå egen behandling, og når der skal registreres medicinforbrug og blødninger. 

Fra papir til app

Appen beslutningsstøtte i bløderbehandling gør op med den traditionelle måde at føre registreringer på i papirform, der ikke giver den optimale støtte i dagligdagen eller det rette udgangspunkt for valg af korrekt handling.

Lettere at registrere blødninger og medicin

Appen gør det nemlig mindre besværligt for patienter at leve med blødersygdom, da det er lettere at holde styr på medicinforbrug og blødninger. Informationen i appen hjælper også til at klæde patientens omgivelser på til at forstå sygdommen og fx træde til og hjælpe børn ved blødninger.

Bedre overblik og dialog

Også de sundhedsfaglige får bedre muligheder for at foretage kvalificerede valg af behandling, ligesom registreringerne kan bruges i dialogen mellem patient og sundhedsfaglige behandlere.

Den digitale registrering af medicinforbrug og blødninger giver et samlet overblik over udviklingen i blødersygdommen. Den gør det også lettere at forudse, hvornår der skal bestilles ny medicin og hvor meget – og gør genbestilling lettere. 

Placer_blødning.jpeg

Skærmbillede fra app til patienter