Om TeleKOL

TeleKOL er telemedicin til borgere med svær KOL og borgere, som er plagede af angst i forbindelse med KOL.

Film om TeleKOL

Hør i filmen, hvorfor en praktiserende læge og en sygeplejerske anbefaler TeleKOL.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Behandling tæt på borgeren

TeleKOL skal gøre livet lettere og mere trygt for borgere med svær KOL. Borgerne kan med TeleKOL foretage målinger derhjemme og evt. have videokonsultationer med deres KOL-sygeplejerske på hospitalet. Det betyder, at tilfælde med tvivl om behandlingen kan afklares hurtigere og indlæggelser kan undgås eller forkortes.

Forskning viser gevinster

Forskning i Midtjylland bekræfter gevinsterne ved telemedicin. Den har fx vist, at risikoen for at blive indlagt med KOL var 1.4 gang større for borgere uden telemedicin end med telemedicin (Andersen et al. 2023).

Anden forskning fandt, at den gennemsnitlige indlæggelsestid hos borgere med telemedicin faldt 1,9 dage til 0,6 dage årligt i snit. Også varigheden på indlæggelserne faldt fra 4,5 til 3,3 indlæggelsesdage i snit, hvis borgerne havde telemedicin (Refsgaard et al. 2021).

Fælles tilbud

Alle hospitaler, kommuner og almen praksis i Region Midtjylland samarbejder tæt om at levere tilbuddet. Forløbsprogrammet for KOL sætter rammen om samarbejdet.

Læs mere på sundhedsaftalen.rm.dk.

Rådgivnings- og monitoreringsenheder

Hver af regionens fem sundhedsaftale-klynger har deres egen rådgivnings- og monitoreringsenhed. De er bemandet med specialiserede KOL-sygeplejersker, som kan kontakte lungemedicinske speciallæger ved behov.

Enhederne følger op på borgernes målinger og spørgeskemasvar, giver rådgivning og sætter relevante tiltag i gang. De har også, ved behov, mulighed for at samarbejde med fx akutsygeplejersker fra kommunen. Borgere i TeleKOL og andre sundhedsfaglige kan også kontakte enheden og få rådgivning om KOL.

Telemedicinsk løsning - Telma

Telma er navnet på den telemedicinske løsning, som borgere bruger til at indsende målinger af iltmætning i blodet, vægt mv.

Løsningen giver også adgang til digitale spørgeskemaer og videokonsultationer. Den er udviklet af virksomheden Trifork og kører på den nationale telemedicinske infrastruktur FUT. Telma forvaltes af Region Nordjylland.

Teknisk hjælp til Telma

Borgere kan få teknisk hjælp til Telma hos Fælles Servicecenter for Telesundhed.

Fælles Service Center kan kontaktes på telefon 70 20 30 48 hverdage kl.7-16.

Uddannelsestilbud

TeleKOL indebærer en tilpasning af arbejdsgange og behov for at blive oplært i den telemedicinske løsning.

Derfor tilbyder vi uddannelse, som både retter sig mod sundhedsfaglige og borgere.

Uddannelsen til sundhedsfaglige består af sygdomslære, sundhedspædagogik, velfærdsteknologi og organisering.

I ”Kursusbyggeren” kan sundhedsfaglige skræddersy og distribuere kurser. Gå til "Kursusbyggeren".

Tværsektorielt programsekretariat

Administrationen af TeleKOL varetages af Programsekretariatet for tværsektoriel telemedicin.

Det består af medarbejdere fra Center for Telemedicin og Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland samt fra Det Fælleskommunale social- og sundhedssekretariat i Midtjylland.

Sekretariatet understøtter en tværgående videndeling, følger implementeringen af TeleKOL, sørger for koordinering både lokalt og på nationalt plan med de øvrige langsdelsprogrammer. De samler også op på ønsker til tilbuddet og sikrer kvaliteten af den telemedicinske løsning.

Borgergrupper

For at skabe det bedste tilbud til borgere med KOL, har vi etableret borgergrupper. Gennem dem kommer vi tættere på borgernes behov omkring TeleKOL. Ikke alle deltagere i borgergrupperne har erfaring med telemedicin, men de har alle ekspertviden om, hvad det vil sige at leve med KOL, og hvilke særlige behov de har i hverdagen på grund af deres sygdom. Vi får også viden om, hvordan de oplever sundhedsvæsenets tilbud.

Borgergrupperne er med til at sikre, at tilbuddet om telemedicin til borgere med KOL hjælper borgerne bedst muligt i hverdagen. Målet er, at alt hvad vi gør, skal skabe værdi for borgerne og deres pårørende.

Vi har borgergrupper i Aarhus og Struer. De består af 8-10 borgere og mødes hver 3. – 4. måned. I grupperne deltager både kvinder og mænd, alle med en diagnosticeret lungesygdom, men forskellig sygdomsgrad.

Guide om at involvere borgere

Under 'Værktøjer og viden' kan du læse mere om de principper, vi arbejder ud fra, når vi samarbejder med borgere og telemedicinske tilbud.

Hent guiden 6 principper: Når du involverer borgere og pårørende.

Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland

Specialkonsulent
Jonas Thor Björnsson

Skriv en mail til Jonas

Tlf. 2157 2991

Programsekretariatet, Center for Telemedicin, Region Midtjylland

Chefkonsulent
Lea Nørgaard Bek

Skriv en mail til Lea

Tlf. 3138 2882