Niels Henrik Hjøllund

Professor

E-mail: niehjo@rm.dk

Professor Niels Henrik Hjøllund er en sand pioner inden for arbejdet med patientrapporterede oplysninger.

I 2004 fik han en god idé – nemlig at bede patienterne svare på en lang række spørgsmål for at få overblik over deres helbred. Svarprocenten var ualmindelig høj, og det gav Niels Henrik tanken om, at de indsamlede data måtte kunne give endnu mere værdi, hvis de blev anvendt direkte i behandlingen af den enkelte patient.

Det viste sig, at Niels Henrik Hjøllund var en af de første i verden, der fik den idé, der senere skulle vise sig at være startskuddet til AmbuFlex og arbejdet med PRO i klinisk praksis på dansk jord.

Niels Henriks Pure profil

Liv Marit Valen Schougaard

Ph.d., cand. scient. san og sygeplejerske 

 • Forsker, AmbuFlex 
 • Ekstern lektor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
 • Mobil: 2399 1081
 • E-mail: livschou@rm.dk

Liv har mere end 10 års forskningserfaring med anvendelse af PRO i klinisk praksis og arbejder primært med kvantitative forskningsmetoder.

Primære forskningsområder:

 • Effekten af PRO i klinisk praksis og digital hjemmeopfølgning
 • Spørgeskemavalidering
 • Anvendelse af PRO til sårbare patientgrupper.

Livs Pure profil

Birgith Engelst Grove

Sygeplejerske, cand. scient. san og Ph.d.- studerende

 • Ph.d.- studerende, AmbuFlex

 • Mobil: 2890 4835

 • E-mail: bigcri@rm.dk

Birgith er i gang med et ph.d. forløb, som afsluttes oktober 2023.

I sin ph.d. arbejder Birgith med spørgeskemavalidering og kvalitative undersøgelser af patienternes perspektiv på at indgå i et PRO-baseret ambulant forløb.

Ph.d. projektet foregår i samarbejde med de Nyremedicinske Klinikker i Region Midtjylland, hvor Birgith i et randomiseret studie ser på effekterne af at implementere PRO i den ambulante opfølgning for patienter med kronisk nedsat nyrefunktion. 

Birgiths Pure profil

Regine Grytnes

Ph.d., mag.art. i etnografi og socialantropologi

 • Seniorforsker, AmbuFlex 
 • Mobil: 3044 7595
 • E-mail: reggry@rm.dk

Regine er uddannet antropolog fra Aarhus Universitet i 2000 og har en ph.d. i antropologi fra 2013.

Regine har omfattende erfaring med at anvende antropologiske metoder og feltstudier i undersøgelser af mennesker (patienter, borgere, medarbejdere, ledere) og deres interaktion med system, teknologi, sygdom, behandling, og arbejdsmiljø.

Regines forskningsinteresser omfatter:

 • Anvendelse, oversættelse og forhandling af hvad der er viden, og hvordan bl.a. PRO-data bruges.
 • Digitale teknologiers potentiale ift. forskellige patientgruppers involvering i eget forløb.
 • Hvordan påvirker PRO og digitale værktøjer forholdet mellem sundhedsvæsen og borger/patient.

Derudover er Regines primære forskningsområder PRO og digitale værktøjers rolle i selvomsorg (self-care), og forholdet mellem 'den selvforvaltende patient' og velfærdssamfundet.   

Regines Pure profil

Om vores forskning

Teknisk support

Til klinikere

Tlf. 7843 3577 hverdage fra kl. 8.00-15.00 eller

mail til ambuflex.support@rm.dk

Til patienter

Tlf. 7843 3567 hverdage fra kl. 8.00-15.00