Aktuelle Ph.d.-projekter

Ph.d.-projektet 'Brug af PRO til nyrepatienter' skal undersøge, om den ambulante behandling af kroniske nyrepatienter kan blive bedre og mere effektiv, hvis man bruger patientrapporterede oplysninger (PRO) til at vurdere patienternes behov for konsultation og til at problemfokusere samtalerne med dem.

Formålet er at give forskningsbaseret viden om, hvordan man bedst tilrettelægger ambulant opfølgning af kroniske patienter.

Læs om 'Brug af PRO til nyrepatienter' her

 

Afsluttede Ph.d.-projekter

Ca. 50.000 danskere lever med sygdommen epilepsi, der medfører livslang kontakt til sundhedsvæsenet, typisk i form af rutinemæssige kontrolbesøg på hospitalet.

Vores afsluttede Ph.d.-projekterne har begge undersøgt brugen af PRO som omdrejningspunkt for den ambulante opfølgning for epilepsipatienter.

PRO til ambulante epilepsipatienter, kvantitativ

PRO til ambulante epilepsipatienter, kvalitativ

Om vores forskning

Teknisk support

Til klinikere

Tlf. 7843 3577 hverdage fra kl. 8.00-15.00 eller

mail til ambuflex.support@rm.dk

Til patienter

Tlf. 7843 3567 hverdage fra kl. 8.00-15.00