ALS

I samarbejde med 'Neurologi, Fysio- og Ergoterapi' på Regionshospitalet Gødstrup udvikler vi en PRO-løsning til patienter med ALS.

Patienterne kommer til samtale ca. hver 3. måned, og PRO-løsningen skal give patienterne mulighed for at forberede sig hjemmefra og give ALS-teamet mulighed for at forberede sig på patientens problemstillinger.

Patientens svar vil også gøre det muligt at planlægge og iværksætte tiltag inden samtalen, som fx booke tid ved neuropsykolog eller lungefunktionsundersøgelse.

Derudover forventer man, at patientens besvarelse kan hjælpe med at afgøre hvilke faggrupper, der skal deltage i samtalen.

Læs mere om løsningen her

HydroFlex Kids

I samarbejde med Neurokirurgisk Klinik, AUH udvikler vi en PRO-løsning til børn med hydrocephalus.

Afdelingen har hidtil set patienterne til kontrol én gang årligt.

Nu ønsker afdelingen at skabe et mere fleksibelt og behovsstyret forløb for patienterne, og vi er derfor ved at klarlægge, hvordan PRO kan understøtte dette.

Korsbånd

I samarbejde med Idrætsklinikken i Silkeborg og RKKP udvikler vi en PRO-løsning til patienter med korsbåndsskader. 

Formålet er at styrke dialogen mellem kliniker og patient og sikre en samtale, der tager udgangspunkt i det, der fylder for patienten.

Derudover skal den indsamlede PRO-data skabe et bedre vidensgrundlag for at vurdere hvilke patienter, der vil have gavn af en operation.

Læs mere om løsningen

Lungeblodprop

I samarbejde med Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital udvikler vi en PRO-løsning til patienter med lungeblodprop.

Formålet er at vurdere patientens fysiske og psykiske helbred efter udskrivelse. 

Derudover skal løsningen bidrage til at afdække behov for ekstra opfølgning, undersøgelser og/eller viderehenvisning til andre sundhedsprofessionelle, når patienten kommer til 3 måneders kontrolbesøg på hospitalet.

Læs mere om løsningen

Neuropati

I samarbejde med Neurologisk Afdeling i Aalborg udvikler vi en PRO-løsning til patienter med neuropati.

Formålet er at vurdere, om patienten har behov for kontakt. På baggrund af patientens svar vurderer lægen, om patienten skal ses på hospitalet, indkaldes til en telefonkonsultation eller have tilsendt et nyt spørgeskema efter aftalt interval.  

Læs mere om løsningen

Parathedsskema

Vi oplever efterspørgsel fra flere specialer på en PRO-løsning, der kan anvendes i overgangen fra børne- til voksenregi. Derfor er vi nu gået i gang med et kvalitetsprojekt, der skal afdække muligheden for at anvende et generisk spørgeskema til transitionsforløb på tværs af specialer/diagnoser.

Projektet skal afdække, om det er muligt at udvikle et "kerneskema", der er relevant i alle sygdomsgrupper. Spørgeskemaet skal indeholde emner, der er relevante på tværs af diagnoser, og som handler om paratheden til at overgå fra børne- til voksenregi.

Læs mere om løsningen