Kort om løsningen

De første patienter blev tilmeldt løsningen i 2016, og i dag anvendes den i kræftklinikkerne på Regionshospitalet Gødstrup.

Her inddrager lægen spørgeskemasvarene i samtalen med patienten, så samtalen tager udgangspunkt i patientens behov. Patienter, som modtager antihormonel terapi, overgår til Årlig opfølgning efter brystkræft, 1 år efter kemoterapien er afsluttet.

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med patientrapporterede oplysninger er, at

  • kvalificere opfølgningssamtalerne mellem læge og patient
  • styrke patientinddragelsen og højne graden af egenomsorg.

Baggrund

På Onkologisk Afdeling, Regionshospitalet Herning havde man positive erfaringer med at anvende PRO ved opfølgningssamtaler med kræftpatienter. Derfor ønskede man også at udvikle et spørgeskema, der kunne anvendes i opfølgningsforløbet for patienter med brystkræft.

Dette faldt sammen med, at nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen fastlagde, at patienter med brystkræft skal tilbydes et individuelt tilrettelagt opfølgningsforløb. Med patientens spørgeskemasvar kan afdelingen kvalificere og målrette opfølgningssamtalerne i klinikken.

Patientgruppe

Patienter med tidlig brystkræft, der følges i opfølgningsprogrammer.

I Aarhus anvendes skemaet i hele opfølgningsforløbet.
I Gødstrup anvendes skemaet til patienter det første år i opfølgningsforløbet, hvorefter patienten overgår til 'Årlig opfølgning efter brystkræft'.

 

Spørgeskema

Spørgeskemaet består af spørgsmål om mulige bivirkninger ved behandlingen, generelt helbred og livskvalitet.

Der anvendes validerede skalaer i form af EORTC QLQ-C30 samt det brystkræftspecifikke modul BR-23. Desuden indgår der enkelte PRO-CTCAE items og ad hoc spørgsmål.

Farvekoder

Farvekoderne bliver brugt til at guide klinikerens opmærksomhed mod områder, der skal fokuseres særligt på i samtalen med patienten.

  • Røde svar kræver opmærksomhed.
  • Gule svar kan kræve opmærksomhed.
  • Grønne svar kræver ikke opmærksomhed.

Patientforløbet

Flowchart der viser patientens vej gennem PRO-løsningen

Inden patienten besvarer spørgeskemaet første gang

  • Lægen vurderer, om patienten skal visiteres til PRO-løsningen.
  • Sekretæren opretter efterfølgende patienten i AmbuFlex-systemet.

Patienten besvarer spørgeskemaet

  • Patienten modtager et indkaldelsesbrev fra afdelingen med en påmindelse om at besvare spørgeskemaet inden den planlagte opfølgningssamtale.

Efter patienten har besvaret spørgeskemaet

  • Lægen anvender patientens spørgeskemasvar i samtalen med patienten.

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Sanne Degn Gjørup

Tlf. 2479 6585

samort@rm.dk