Kort om løsningen

Løsningen bliver brugt på Kræftafdelingen på Regionshospitalet Gødstrup, hvor de første patienter blev tilmeldt PRO-løsningen i september 2020.

De patientrapporterede oplysninger sætter fokus på psykosociale problemstillinger ved planlagte lægesamtaler.

 

Formål

Formålet med at følge denne patientgruppe med patientrapporterede oplysninger er at:

  • kvalificere og forbedre samtalen mellem patient og læge ved at skabe fokus på psykiske og psykosociale problemstillinger. Det kan fx være søvnproblemer, bekymring, seksualitet, social støtte og livskvalitet.
  • styrke patientinddragelsen ved at fokusere samtalen på patientens spørgeskemabesvarelse.

Baggrund

Patienter med metastatisk brystkræft, som er i pallierende behandling, oplever udfordringer både fysisk, psykisk og socialt. Sygdommen kan ikke helbredes, og det er ikke altid blot det fysiske aspekt, der skal være i fokus, når behandlingen skal vurderes. Bivirkningsregistrering er således ikke nok.

Livskvalitet, social støtte, psykisk velbefindende mm. må også tages i betragtning, når patientens samlede tilstand vurderes ift. planlægning af det fortsatte forløb. Her er patientrapporterede oplysninger er godt redskab.

PRO-løsningen startede som en del af RSI-pejlemærket 'PRO til prioritering af ambulante kontroller', men er efterfølgende videreudviklet og overgået til AmbuFlex-regi.

Patientgruppe

Inklusionskriterier

  • Alle patienter med metastatisk brystkræft, som er i pallierende behandling og taler og forstår dansk.

Eksklusionskriterier

  • Patienter der ikke forstår dansk.
  • Patienter der ikke kan besvare spørgeskemaet pga. kognitive udfordringer.
  • Patienter der ikke har adgang til internettet.

Spørgeskema

Spørgeskemaet består af 15 spørgsmål, primært EORTC-spørgsmål. Der er fokus på psykiske og psykosociale problemstillinger som fx søvnproblemer, bekymring, seksualitet, social støtte og livskvalitet.

Til sidst i spørgeskemaet er der et fritekstfelt. Her kan patienten uddybe tidligere svar eller fortælle, hvis der er andet, han eller hun ønsker at tale med lægen om.

I praksis er spørgeskemaet koblet sammen med spørgeskemaet fra PRO-løsningen Inden Behandling. Patienterne besvarer Inden Behandling-spørgeskemaet om bivirkninger forud for hver behandling på afdelingen.

Skal patienten til en lægesamtale i forbindelse med behandlingen, svarer patienten også på dette spørgeskema om psykosociale problemstillinger.  

Farvekoder

Farvekoderne bliver brugt til at guide klinikerens opmærksomhed mod områder, der skal fokuseres særligt på i samtalen med patienten.

  • Røde svar kræver opmærksomhed.
  • Gule svar kan kræve opmærksomhed.
  • Grønne svar kræver ikke opmærksomhed.

Patientforløbet i PRO-løsningen

Flowchart der viser patientens vej gennem PRO-løsningen

Inden patienten besvarer spørgeskemaet første gang

Sygeplejersken informerer og opretter patienten i AmbuFlex.

Patienten besvarer spørgeskemaet

Patienten modtager en påmindelses-SMS 2 dage inden den planlagte samtale. Patienten besvarer spørgeskemaet 2-3 dage før samtalen med lægen.

Efter patienten har besvaret spørgeskemaet

Lægen inddrager patientens svar aktivt i samtalen med patienten. 

Vil du vide mere?

Kontakt PRO-konsulent

Sanne Degn Gjørup

Tlf. 2479 6585

samort@rm.dk