Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Målgruppe

Målgruppen for ungementorernes intervention er som udgangspunkt unge i alderen 15-30 år +/- med erhvervet hjerneskade eller svære følger efter hjernerystelse og deres netværk.

Ungementorerne har kontor hos Regionshospitalet Hammel Neurocenter, og har mulighed for at blive inddraget allerede, mens den unge er indlagt eller via ambulant udredning.

Ungementorerne kan også kobles på unge, der har en ældre skade, men som aktuelt er udfordret i deres livssituation.

Henvisning

Kort hvor kommunerne Favrskov, Horsens, Norddjurs, Syddjurs, Silkeborg, Skanderborg, Viborg og Hedensted, som er med i ordningen er markerede.

Kontakten iværksættes altid i samarbejde med hjerneskadekoordinator eller anden fagprofessionel i den unges kommune.

Ved afklarende spørgsmål eller opstart af forløb rettes henvendelse direkte til ungementorerne.

Fra 1. juli 2024 er følgende 8 kommuner gået sammen om finansieringen og brugen af ungementorordningen frem til 30. juni 2027 – Favrskov, Horsens, Norddjurs, Syddjurs, Silkeborg, Skanderborg, Viborg og Hedensted.

Øvrige kommuner kan tilkøbe ordningen, hvis kapaciteten tillader det. Tilkøb af forløb for de kommuner, der ikke indgår i ordningen, er af  deltagerkommunerne fastsat til 60.000 kr. pr. forløb, der fratrækkes deltagerkommunernes udgift til ordningen i det efterfølgende år.

Aftalegrundlag for ungementorordning mellem Region Midtjylland og de 8 deltagerkommuner

Guide til ungementorer

I foråret 2018 udkom en praksisrelateret guide med det formål at udbrede viden og inspirere kommende ungementorer og andre fagpersoner, som arbejder inden for neurorehabilitering.

Guiden udkom med henblik på at tilbyde en proaktiv og neurofaglig støtte til unge med erhvervet hjerneskade, så de kan mestre hverdagen i et bæredygtigt samspil med deres netværk.

Læs guiden til ungementorer

Information til fagprofessionelle

I pjecen kan du læse om henvisning og ungementorfunktionen generelt. Den er lige til at udskrive eller sende videre som link til kollega.

Pjece til samarbejdspartnere om ungementorordningen

Information til unge og netværk

Information om ungementorfunktionen og eksempler på hvad ungementorerne kan skabe følgeskab omkring.

Pjece til den unge og netværket

Projekt Matching Brains

Inspireret af peer til peer-tanken er vi med støtte fra TrygFonden i gang med projekt Matching Brains. TrygFonden støttede projektet med 347.972 kr., og projektet løber fra foråret 2023 til sommeren 2025.

Ønsket med projektet er at give erfarne unge en uddannelse, så de kan være faciliterende i at skabe fælleskab med andre ligesindede unge i at skulle forholde sig til langvarige følger efter hjernerystelse eller hjerneskade.

Læs mere:

3 gode historier om unge med hjerneskade

2 gode historier om unge med følger efter hjernerystelse

Kontakt

Henvendelser kan sendes til frv@midt.rm.dk

Hvis du har behov for yderligere information, kan du kontakte:

Ungementor Helle Bak Christensen

Tlf. 2374 4163
helchste@rm.dk

Ungementor, Mette Ryssel Bystrup

Tlf. 2374 4143
metbys@rm.dk