Om telemedicin

Telemedicin er en fællesbetegnelse, der dækker sundhedsydelser, der bliver leveret digitalt, hvor borgeren undgår at skulle ind på hospitalet, hvis det ikke er nødvendigt.

Med brug af telemedicinske løsninger kan medarbejdere i sundhedsvæsenet behandle og rådgive borgere om sygdomme, mens de opholder sig i eller tæt på deres eget hjem. Patienterne kan følge udviklingen i egen sygdom ved at måle fx blodtryk, infektionstal eller vægt. Samtidigt kan hospitalet tjekke målingerne og rådgive patienten. Målet er, at patienten bliver bedre til at håndtere livet med en kronisk sygdom og opnår større tryghed. Det kan også være, at patienten kan komme lidt tidligere hjem fra hospitalet fordi han/hun følges digitalt i en periode efter udskrivelse.

Telemedicin kan desuden være guidede selvhjælps-programmer, hvor patienter lærer strategier til at få det bedre. Programmerne indeholder bl.a. videoklip og lydfiler samt træningsøvelser. De kan suppleres med videosamtaler eller skriftlig dialog med en behandler, der støtter og motiverer patienten. 

Vi kan nøjes med de fysiske besøg, som er nødvendige

Med telemedicin slipper patienten for at skulle på hospitalet, hvis det ikke er nødvendigt. Patienten får desuden værktøjer til at følge eget helbred og kan blive bedre til at mestre egen sygdom.

Når både sundhedsvæsen og patient kan følge en sygdomsudvikling digitalt over afstand, giver det mulighed for at begge parter er bedre forberedte til en fysisk konsultation.

Det giver også mulighed for at justere medicin mellem besøg på hospitalet ud fra en dialog om hjemmemålinger af fx blodtryk, infektionstal eller spørgeskemasvar mm. Dialogen kan foregå som telefonopkald, videosamtale eller via sikker mail.

Definition af telemedicin

Telemedicin er sundheds-ydelser, der udføres ved anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi, som erstatter et fysisk møde mellem patienten og den sundhedsprofessionelle, der leverer ydelsen.

 

TelemedicinGrafik_beskaaret.png

Med telemedicin kan borgere foretage målinger eller rapportere om egen sygdom derhjemme. Data om fx blodtryk oa. kan ses digitalt i sundhedsvæsenet. Målet er større tryghed for patienter, mere viden om egen sygdom og frigivelse af kapacitet i sundhedsvæsenet.