Hjemmebehandling

Med den nye telemedicinske løsning, KoMo, er det muligt for patienter at sende målinger af temperatur og CRP samt spørgeskemasvar ind til hospitalet via en tablet, imens de modtager langvarig behandling med antibiotika. Det betyder, at patienterne kan fortsætte deres behandling derhjemme og dermed undgå langvarige indlæggelser. 

Gennem KoMo bevarer patienterne kontakten med hospitalet og har sikkerhed for, at hjemmebehandlingen forløber som den skal. Medarbejderne kan nemlig følge patienternes behandling, selvom de ikke er indlagt på hospitalet. 

Skærmbillede af medarbejder patientoverblik i KoMo: